کتاب سیکل که توسط هزبر میرتیموری نوشته شده است.که با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب سیکل نمونه جمع آوری شده ای از هفده عدد داستان با ساختار ها و سخن و زبان و ادبیات متفاوت است.پدرم برای آنکه دیگه نتوانست نون بدهد از منزل ما رفت. سراغش رفتم تا بیابمش . ولی نمی دانستم کجا بروم.داخل کتابای فارسی سراغش رفتم ولی رد پای پدرم زیر چرخ درشکه والدوله ها و حوض السلطنه ها از بین رفته بود و هیچ نوشته ای ازش پیدا نبود. آخر کجا رفته بود.مادرم گفت که بروم از سروانتس سراغش را بگیرم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیکل تماس بگیرید

دانلود کتاب سیکل