کتاب شعر بیا بباریم که به دست فاتحه مرشید نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته ی بسیار زیبا نخستین نمونه جمع شده از شعر های شاعر مراکشی سرکار خانم دکتر فاتحه مرشید می باشد که به پیشگاه ادب دوستان تقدیم می شود.این اثر به دست جناب آقای لطیف زیتونی ترجمه انگلیسی اشعار صورت گرفته است.سکوتی سنگین تمام جا را فرا می گیرد و آسمان با ابرهایی که از آن ما می باشد در هم می فشرد خیس شویم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر بیا بباریم تماس بگیرید

دانلود کتاب شعر بیا بباریم