کتاب دختر همسایه پسر همسایه که به دست محمد امین عرفانی زاده نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. قاعده های بازی ارتباط عاطفی از سلام تا هیچ لحظه ای دگر تنهایم نگذار.آیا اندیشه و تفکرات در مسیر بازی ارتباط عاطفی از شما حمایت خواهد کرد.نهایی ترین ارتباط عاطفی ای که می توان داشته باشید.چه سرگذشتی داشته و چطور به اتمام می رسد.به طور معمول بسیار چه فردهایی سر راهت سبز خواهند شد.واسه ی تغییر انسانهای داخل شده به زندگی چه باید انجام داد.دوست من ترکیب ذهن و باور و انتظارهایی که داشته ای لحظه لحظه های سرنوشت تو رو رقم خواهد زد. تمام موارد وجود داشته از اندیشه ی تو شروع خواهد شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دختر همسایه پسر همسایه تماس بگیرید

دانلود کتاب دختر همسایه پسر همسایه