کتاب توانایی های من که به دست عارف قانعی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. آموزش شیمی مخصوص نوجوانان کتابی می باشد مصور که واسه ی نوجوانان تدوین شده است.که شامل بحث های در خصوص حالت‌های ماده و واکنش‌ها و معادلات شیمیایی و واکنش‌های جایگزینی و اکسایش و کاهش و تجزیه‌ الکتریکی و فرسایش و محلول‌ها است. گفته شده است که در کتاب آزمایش‌هایی در این زمینه و همچنان کلمات و واژه‌ نامه‌ای از اصطلاحات علمی فراهم آورده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب توانایی های من تماس بگیرید

دانلود کتاب توانایی های من