کتاب استرس همیشه وجود داره که به دست صادق عباسی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب استرس همیشه وجود داره هدیه ای بسیار با ارزش از سمت سایت کارا کتاب برای شما عزیزان و همراهان گرامی است. برای چه می بایست استرس را مدیریت نماییم و مهارت های خود را ارتقاء دهیم.جعبه ابزار در خصوص خودتان را تشکیل دهید و تکنیک ها و شیوه و راه حل های مناسب خود را انتخاب نمایید و داخل جعبه ابزار قرار نمایید.اگر خواهان سلامتی خود را حفظ کرده باشیدو عمر طولانی تری داشته باشید.جعبه ابزار در خصوص و ویژه ی خودتان را خواهید ساخت و با راحتی زیادتری به امور روزمره زندگی رسیدگی نمایید و میزان بهره وری شما تا حد زیاد و خیلی مطلوبی افزایش خواهد یافت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب استرس همیشه وجود داره تماس بگیرید

دانلود کتاب استرس همیشه وجود داره