کتاب 10 اصل اساسی برای ورود به مدار ثروت که توسط مجتبی اکبری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن چهار صفحه است. مدار ثروت جایی می باشد که پر از بسیاری و نعمت می باشد و در آن تمام چیز خوب می باشد و عالی است ولی داخل شدن به آن احتیاج به رعایت اساس و اصول داشته است که در این کتاب به آن اشاره می نماییم .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 10 اصل اساسی برای ورود به مدار ثروت تماس بگیرید

دانلود کتاب 10 اصل اساسی برای ورود به مدار ثروت

 

برگرفته از سایت مای بوک