درباره کتاب جنس ضعیف که عنوان دیگری دارد با نام گزارشی از وضعیت زنان جهان همانطور که از ما قبل کتاب های اوریانا فالاچی نویسنده این کتاب مشخص است راجع  به جنس ضعیف که زنان است صحبت شده است.این نویسنده و روزنامه نگار ایتالیایی کتابش توسط ویدا مشق به فارسی برگردانده شده است. البته نسخه نام برده چاپ پیش از انقلاب بود و ترجمه جدیدی نیز توسط یغما گلرویی صورت گرفته که برای خرید کتاب هر دو نسخه موجود است.اما برای دانلود نسخه ویدا مشفق چاپ دهه پنجاه عرضه می گردد که آنهم اگر حق ناشر یا مترجم داشته باشد لطفا اعلام نمایید حذف گردد.حال برای خرید کتاب جنس ضعیف کلیک کنید

کتاب جنس ضعیف

دانلود کتاب جنس ضعیف