کتاب قیام و انقلاب مهدی ( عج)  اثر شهید مرتضی مطهری شامل دو قسمت غیر مرتبط با هم است ، بخش اول آن‏ با همین عنوان  در ابتدا به شکل مقال ه‏ای کوتاه وخلاصه وار در یک نشریه دینی‏ انتشار یافت وبعد مطالبی پیوستی به آن اضافه شد و بشکلی که در چاپهاین خست تا 4 در دسترس قرار گرفت . اما بخش خش بعدی یعنی دومین که  باعنوان  شهید  چاپ شده است ،  یک سخنرانی تفصیل یافته است که در شب عاشورای سال نود و سه هجری‏ قمری در تهران است.برای خرید کتاب قیام و انقلاب مهدی کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید.

کتاب قیام و انقلاب مهدی

 

دانلود کتاب قیام و انقلاب مهدی