کتاب المراجعات مناظرات شیعه و سنی که در سال هزار و سیصد و هشتاد چاپ شده می باشد.این اثر توسط سید عبدالحسین شرف نوشته شده است.که انتشارات آن سایه می باشد.که دارای تعداد دویست و شصت و هفت صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این دیدار موجب صحبتهای آن دو در انجام اعتقادات شیعه و سنی می باشد که به طور نامه ادامه پیدا خواهد کرد و این نامه ها در کتاب المراجعات تهیه خواهند شد. در سال هزار و سیصد و سی و یک هجری قمری نگارنده ی کتاب به مصر سفر کرد و با شیخ سلیم بشری رییس دانشگاه الازهر دیدار نمود.المراجعات یکی از کتب شیعه می باشد که به دست عبدالحسین شرف الدین موسوی نگاشته شده‌است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب المراجعات مناظرات شیعه و سنی تماس بگیرید

دانلود کتاب المراجعات مناظرات شیعه و سنی