زندگی و آثار داریوش آشوری

 

داریوش آشوری (زاده ۱۱ مرداد ۱۳۱۷ تهران) نویسنده و مترجم معاصر ایرانی است. فعالیت‌های او در زمینه‌های علوم سیاسی، جامعه‌شناسی، نقد ادبی، فلسفه و زبان‌شناسی است. آشوری در قلمرو علوم اجتماعی و فلسفه مدرن به توسعه زبان فارسی از نظر دامنه واژگان و بهبود سبک نگارش یاری فراوان کرده‌است.

 {tortags,156,5}

دستاوردها و آثار آشوری در قلمرو علوم اجتماعی و فلسفهٔ مدرن به توسعهٔ زبان فارسی از نظر دامنهٔ واژگان و بهبود سبک نگارش یاری فراوان کرده‌است. آشوری در آثار خود واژگان نوترکیبی چون گفتمان، همه‌پرسی، آرمان‌شهر، رهیافت، هرزه‌نگاری، درس‌گفتار و مانند آن‌را به‌کار برد که معادلی برای آن در زبان فارسی وجود نداشت. فرهنگ علوم انسانی او شامل صدها ترکیب و واژهٔ اشتقاقی تازه برای گسترش زبانِ فارسی در زمینهٔ علوم انسانی و فلسفه‌است. از میان آثار او می‌توان به بازاندیشی زبان فارسی، شعر و اندیشه، تعریفها و مفهوم فرهنگ اشاره کرد. ما و مدرنیّت نام مجموعه مقاله‌هایی از اوست که در آن به تحلیل بحران فرهنگی جامعهٔ ایران در مواجه مدرنیّت می‌پردازد. وی نویسندهٔ عرفان و رندی در شعر حافظ، است که تفسیری هرمنوتیکی از بنیادهای اندیشگی دیوان حافظ بر پایهٔ پژوهش متن‌شناسانهٔ تاریخی است. کتابشناسی

کتابشناسی داریوش آشوری

تعریفها و مفهوم فرهنگ (۱۳۸۰)(عنوان قبلی: فرهنگ شناخت) عرفان و رندی در شعر حافظ(۱۳۷۹) (عنوان قبلی: هستی‌شناسی حافظ) فرهنگ علوم انسانی(۱۳۷۴)(عنوان قبلی: واژگان فلسفه و علوم اجتماعی) شعر و اندیشه(۱۳۷۷) بازاندیشی زبان فارسی(۱۳۷۲) نشر مرکز ما و مدرنیّت(۱۳۷۶) نگاهی به تاریخ، تمدن و فرهنگ چین درامدی به جامعه‌شناسی سیاسی دانشنامه سیاسی(۱۳۷۳) (عنوان قبلی:فرهنگ سیاسی) زبان باز، رساله‌ای پژوهشی و تحلیلی دربارهٔ رابطهٔ زبان‌های مدرن با تمدن مدرن و روش‌های گسترش زبان‌های مدرن در پاسخگویی به نیازهای زبانی فناوری و علم. پرسه‌ها و پرسش‌ها (مجموعه مقالات)، ۱۳۸۹، انتشارات آگه. پروژهٔ ملت‌سازی اسطورهٔ فلسفه در میان ما(بازدیدی از زندگی و اندیشهٔ احمد فردید) آثار ترجمه * چنین گفت زرتشت، از: نیچه، کتاب اول اسماعیل خویی، ۱۳۵۲، زمان، تهران. فراسوی نیک و بد اثر فردریش نیچه(۱۳۷۵) تبارشناسی اخلاق اثر فردریش نیچه(۱۳۷۷) غروب بت‌ها اثر فردریش نیچه مکبث اثر ویلیام شکسپیر(۱۳۷۳) تاریخ فلسفه، فردریک کاپلستون، جلد هفتم، از فیشته تا نیچه(۱۳۷۵) آرمان‌شهر اثر تامس مور(۱۳۷۳) شهریار اثر ماکیاولی(۱۳۷۵)