دانلود کتاب ابر مرد، ابر حما‌سه‌ با‌بک‌ خرم دین‌: تحلیلی‌ گزارش‌ گونه‌ از نهضت‌ ملی‌ ایرانیا‌ن‌ در برابر تا‌زیا‌ن‌ اثر م. پرمون ترجمه محمد برنا مقدم

 برای اینکه بابک خرم دین را خوب بشناسیم کمی باید از موقعیت اجتماعی و تاریخ اواخر ساسانیان با اطلاع باشیم و بدانیم به چه علت دولت بزرگ ساسانی با سرعتی باورنکردنی سقوط کرد و موجب تسلط اعراب فراهم شد.

 آنچه از تاریخ نبشته ها میتوان خلاصه نمود این است که تاج و تخت شاهنشاهان ایران پس از درگذشت قباد دوم یا شیرویه بازیچه دست اشراف و اعیان شد

 اینک ببینیم پس از مردن شیرویه پس از شش ماه پادشاهی ننگین به بیماری طاعون مرد در سال 628 تا هنگام بسر کار آمدن یزگرد پسین پادشاه خاندان ساسانی در سال 622 میلادی سروکار شاهنشاهی پهناور ایران با که بود.
در این چهار و پنج سال چه پیش آمد که عربها چیره شدند و دل یافته به ایران تاختند.
در این روزگار پر تباهی که امیدی برای کسی نبود و دین زردشت در زیر سیطره آیین عیسی بعقب رانده میشد و کسی پای بند اخلاق نبود و نه دینی بود و نه اخلاق نه امنیت نه سلامت و بقول زرین کوب فره ایزدی در اثر سقوط پی در پی شاهان ضعیف اهمیت و ارج دیرین خود را از دست داده بود.
مطامع حکام و فرمانروایان باضافه فساد و اختلاف موبدان و روحانیون علائق و عقاید کهن را پستی افکنده بود.
شاهان از استیلای دشمنان همواره در خاطر دغدغه سقوط و بیم جان می پروردند و آرام و قرار نداشتند.
فرمانروایان بلاد سرحدی که امیدی به بقاء دولت مرکزی نداشتند از ابراز نافرمانی نسبت بدان دستگاه بیم بدل راه نمی دادند.
در این گیر و دار عجیب که بعد از دوران شیرویه در ایران پدید امده بود دیگر برای ساسانیان چیزی نمانده بود که کسی از عامه بدان دل بسته باشد یا بخاطر آن فداکاری کند.

 

برای خرید کتاب ابر مرد، ابر حما‌سه‌ با‌بک‌ خرم دین‌ نسخه چاپی اینجا کلیکح نمایید . برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

نتیجه انحطاط: دانستیم در اواخر دوره ساسانی اختلاف و تضادهای داخلی که نتیجه منطقی کارهای غیر منطقی بود نمایان تر شد.
زمین داران با زمین کاران مبارزه شدیدی داشتند انکه زمین داشت زمینهای زیادتری میخواست و زمین کار اگر زمینی داشت انرا از دست می داد هرچندی که می گذشت یکی غنی تر و طرف دیگر فقیرتر می شد. یکی مسلط و دیگری دربند بود. و روستاییان هر روز فشار زمین داران را زیادتر حس می کردند و از ازادی بی بهره می شدند.
خود زمیندارانهم در بین خود به به مبارزه بر می خواستند.گو اینکه ماموران کشور و دهقانان برای حکومت نیروند پادشاهی تلاش میکردند ولی از طرف دیگر سران اعیان نظامی و طبقات ممتاز موبدان .مغان.هیربدان و اسپیدان....بعلت مالیکت و تسلط بر اراضی متصرفی که بزور غصب کرده بودند. تمایلی چندان به حکومت مرکزی ندشاتند و گه گاه تمایلات استقلال طلبی ابراز می نمودند.خریدار کتاب دست دوم اینجا کلیک کنید
انچه اخرین امید کشور را بر باد داد جنگ ایران و روم شرقی بود که انچنان به نیروی تولید کشور لطمه زد که تمام افراد زحمتکش شهر و روستاییان بعلت مالیتهای سنگین جنگی از پای درامدند و فقیرتر شدند.

 

 

دانلود کتاب ابر مرد، ابر حما‌سه‌ با‌بک‌ خرم‌ دین‌