دانلود کتاب سعدی و سیرت پادشاهان که به دست عباس میلانی نوشته شده است. سلطانی را دیدم به کشتن اسیری دستور داد.بیچاره درآن حالت نا امیدی ملک را فحش داد و سقط گفتن که گفته‌اند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. داخل این اثر آقای عباس میلانی به صحبت درمورد تفکرات سعدی و چرایی نگاشتن در خصوص سیرت پادشاهان پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سعدی و سیرت پادشاهان تماس بگیرید

دانلود کتاب سعدی و سیرت پادشاهان