کتاب گزیده ای از مستطاب لطائف الطوایف که به دست ابراهیم نبوی نوشته شده است. یکی از مهم ترین نوشته های طنز زبان فارسی می باشد. این اثر و نوشته در قرن دهم به دست مولانا فخرالدین علی صفی نگاشته یا به عبارتی جمع آورس شده است. این اثر نمونه جمع شده ای از لطایفی می باشد که از قرنها پیش باقی مانده و به اشکال گوناگون در بین ناقلان حکایات طنز روایت شده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گزیده ای از مستطاب لطائف الطوایف تماس بگیرید

دانلود کتاب گزیده ای از مستطاب لطائف الطوایف