به درخواست یک کاربر با کتاب شهر فرهنگ آشنا شدم و ایشان پیشنهاد نمودن این کتاب نایاب را ارائه کنم و با اینکه نسخه چاپی و اصل کتاب موجود بود اما از آنجا که تعداد کتاب بسیار محدود ات نسخه اسکن شده کتاب شهر فرنگ برای دانلود رایگان قرار داده شد باشد که شما بخوانید و لذت ببرید.برای خرید کتاب شهر فرنگ اینجا کلیک نمایید

 

دانلود کتاب شهر فرنگ