کتاب در مکتب استاد که در سال هزار و سیصد و چهل و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط سعید نفیسی نوشته شده است.که انتشارات آن موسسه مطبوعاتی عطایی می باشد.که دارای تعداد دویست و هشتاد و سه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. با این دید و نظرات رادیو ایران در شماره یکی از رسالتهای بسیار وسیع و پرارج خود هم اکنون به سراغ آن آمده است که در این خصوص همچنان قدمهایی برداشته باشد. که در این خصوص همچنان قدمهایی برداشته. گامهایی که تاثیر گذار و موثر باشد و اولین گام آن می باشد که گفتارها و اثرهای رادیویی تا اندازه ی مقدور و امکان در سمت و سویی عرضه شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب در مکتب استاد تماس بگیرید

دانلود کتاب در مکتب استاد