کتاب زائری زیر باران که به دست احمد محمود نوشته شده است.که انتشارات آن امیر کبیر می باشد.که دارای تعداد صد و چهل و نه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. احمد اعطا با اسم ادبی احمد محمود یکی از نویسندگان مشهور معاصر ایرانی می باشد. او را راه روی مکتب رئالیسم اجتماعی شناخته اند. مشهورترین داستان او همسایه‌ها در زمرهٔ نوشته های معروف ادبیات معاصر ایران به شمار می آید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زائری زیر باران تماس بگیرید

دانلود کتاب زائری زیر باران