کتاب جنایات مشهور که به دست الکساندر دوما نگاشته و توسط هرمز حبیبی اصفهانی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و یک به انتشار رسیده و در نشر هرم چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و پانزده صفحه است.در کتاب حاضر سه داستان ژان ناپلی و مردی با نقاب آهنین و مارتن گر را خواهید خواند.اثر جنایات مشهور با ترجمه فارسی حبیبی اصفهانی هم چنان تقدیم شما عزیزان شده است. اثر اصلیِ جنایات مشهور در هشت جلد و برگرفته از هجده داستان نگاشته شده است و قصه های آن از هم دیگر کاملا مستقل می باشد ولی زمینه کامل آنها یکی می باشد یعنی اتفاقات و جنایاتی که در تاریخ ثبت گشته است. دوما در این نوشته که چند سال پیش از شاهکارهایش یعنی سه تفنگدار و کنتِ مونت کریستو نگاشته زیادتر بر حقیقی بودن داستان تکیه داشته است تا داستانپردازی و حتی در برخی از رمانهای این مجموعه همانند مردی با نقاب آهنین تا اندازه ی یک تاریخدان محقق پیش رفته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جنایات مشهور تماس بگیرید.

جنایات مشهور

دانلود کتاب جنایات مشهور