دانلود کتاب دوست خانواده اثر فیودور داستایفسکی ترجمه مهرداد مهرین

 

 او هیچ باور نمی کرد که دشمنانی دارد البته او دشمنانی داشت ولی نمی توانست آنها را ببیند. او مانند حریق از بروزه های و هوی و اضطراب در خانه وحشت داشت و فوری به هرکس و هر چیز تسلیم می شد.
او هرگاه که به خاطر ضعف و سست عنصریش مورد سرزنش قرار می گرفت می گفت بگذار چنین باشم بگذار چنین باشم..... تا همه خوشحال و خرسند باشند.لازم نیست این را بگویم که حاضر بود به هر نوع نفوذ شرافتمندانه تسلیم شود.
حتی بالاتر از این ان بود که یک ادم رذل و ناقلا می توانست تسلط کامل براو پیدا کند و حتی او را به انجام کار خطا ترغیب نموده و عمل خطا بر او پیدا کند و حتی اورا به انجام کار خطا ترغیب نموده و عمل خطا را صحیح جلوه دهد .
عمویم خیلی زود و به اسانی به مردم اعتماد می کرد و اغلب هم در اشباه بود و موقعی که پس از تحمل رتج های زیاد بالاخره در می یافت که مردی که فریبش داده نادرستکار است اورا عفو می کرد.حال مجسم کنید یک زن بلهوس .خرف و احمق را که تنها از ژنذال خود می ترسید و از هیچ چیز دیگر باک نداشت و درصدد برامده تا رنجهای را که سابقا متحمل شده به نحوی جبران کند ناگهان در خانه او شروع کند به رفتارهای همانند یک ملکه

برای خرید کتاب دوست خانواده نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب دوست خانواده