دانلود کتاب ناپیدایی که توسط امین انصاری نوشته شده است. ناپیدایی رمان بسیار زیبایی درمورد مهاجرت کردن و تغییر یافتن سرنوشت و زندگانی می باشد. چه انسانهایی که واسه ی مهاجرت خودشان را آماده نموده باشند و چه آماده نباشند و تاخت زدن جهانی که سال‌ها در آن زندگی نموده اند و چهارچوب و سوراخ‌ سنبه‌هایش را شناخته اند با جهانی که زمین تا آسمان با جهانی قبل فاصله گرفته اند .از انسانها جان برده و پیر و مقاومشان نموده است و انسانی دیگر از این فرسودگی‌ها پا به زمان جدید گذاشته است

با تشکر از تارا امینی مدیر تولید نشر نوگام در اطلاع رسانی.

دانلود کتاب ناپیدایی