پیرامون عودت کالا و برگشت وجه پرداختی

عودت کتاب و عودت وجه پرداختی تنها در شرایط خاصی پذیرفته میشود

بدلیل اینکه کارا کتاب یک مرجع بزرگ کتاب یاب میباشد. که تمام کتب قدیمی را تهیه و ارسال می نمایید

و بارها در نقاط مختلف سایت ذکر شده که قیمت کتب قدیمی توافقی است.یعنی شما قیمتی را در سایت می بینید یا تماس میگیرید و با اگاهی خرید انجام می دهید

حال اگر دلیل کنسل نمودن شما این باشد که قیمت ارزانتر در جایی دیدید یا بهردلیل شخصی از خرید منصرف شدید متاسفانه پس از پرداخت دیگر امکان پذیر نیست

مگر در دو تبصره

تبصره یک: در کمتر از یکساعت پس از خرید اینترنتی یا پرداخت کارت بکارت تقاضای کنسل را داشته باشید که پذیرفته و مبلغ درجا عودت داده میشود

تبصره دوم: خرید انجام شده و کتاب بدست شما رسید ,کتاب ناقصی داشته که آنهم مبلغ عودت داده نمیشود زیرا ما موظفیم همان کتاب را مجدد برایتان تامین و ارسال کنیم

(که البته در تبصر دوم این احتمال یک دهم درصدم نیست زیرا ما کتاب را قبل از ارسال بررسی و صفحه شماری میکنیم )

یادتان باشد ما شهرکتاب قدیمی هستیم یعنی کتب دست دوم اما با شرایط مقبول و اگر نسبت به کیفیت حساسیت دارید میتوانیم نخست از کتاب عکس و فیلم ارسال کنیم و اگر مورد پسند بود سپس شما خرید نمایید.

ورنه کلیه کتب با کیفیت مناسب و سالم ارسال میشود و سلامت کمی و کیفی کتاب ضمانت ماست (نه قیمت)

 و در اخر

برای کتب غیر نفیس یعنی کتبی که زیر یک میلیون تومان میباشند که حدود 95 درصد کتب مارا شامل میشود

تا یکماه اگر بهر دلیل کتاب را نخواستید(بهردلیل) می توانید همان مبلغ مجدد از ما کتابی دیگر بگیرید( که البته انتخاب دوم فقط به کمک ماست نه مستقیم)

ولی عودت مبلغ و کنسل سفارش پس از خرید نهایی که بیش از یکساعت از پرداخت شما صورت گرفته امکان پذیر نیست

پس لطفا دقت نمایید. چون پرداخت نهایی شما به معنی اطلاع و مطالعه قوانین سایت میباشد