پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

نشریه ترقی

خرید تلفنی
کد محصول : نشریه ترقی
برگشت به مجموعه: مجلات قدیمی
مجله ترقی نشریه سیاسی و اجتماعی
توضیحات

نشریه ترقی  دوبار چاپ شد یا بقولی یک عناون به دو شکل چاپ شد. اول بار در عصر مشروطه که توسط میرزا محمد علی خان طهرانی  بصورت هفته ای دو مرتبه بصورت چاپ سنگی چاپ می گردید.و نسخه دوم توسط  لطف الله ترقی در دهه بیست به چالپ رسانید که نسخه چاپی بود .حال هر دو نسخه بصورت دوره کامل موجود است

 دوره مجله ترقی عصر قاجار و عصر پهلوی موجود است

مجلات قبل انقلاب

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.