پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

جنگ چراغ

موجود
2,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: مجلات قدیمی

نشریه جُنگ چراغ
توضیحات

دوره کامل جُنگ چراغ در پنج دفتر

 

برای دوستداران ادب و فرهنگ و بخصوص مطالعه کنندگان و خریداران نشریات ادواری قدیمی جُنگ چراغ بسیار ارزشمند و مورد پسند ایشان است

نشریه ادبی و فرهنگی که در زمینه های مختلفی اعم داستان کوتاه و قطعات ادبی گرفته تا قصه و نمایشنامه و مصاحبات بسیار خوب ادبی با اشخاص مهم ادبی.

از معرفی کتاب تا گفتگو و یادنامه و نقد کتاب و ادبیات یک مجموعه بسیار خواندنی را فراهم نموده است .

و افسوس که  پس از سه سال دیگر این مسیر ادامه نیافت .باری بانوی فرهیخته که روحش قرین رحمت الهی دکتر سیما کوبان برای نشریه بسیار زحمت کشید.

و طی این سه سال پنج دفتررا به نشر رساند و در این مجموعه هزار و هفتاد صفحه ای بهترین شعرها و گزارشات و داستانکها و نمایشنامه ها و نقد را از رجال ادب ایران زمین به نشر رسانید

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.