پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

ایران از دیدگاه ژاک دومرگان

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب ایران از دیدگاه ژاک دومرگان
توضیحات

کتاب ایران از دیدگاه ژاک دومرگان

 

 شروع عکاسی به روش داگروتیپی در ایران تقریبا به پنج سال پس از اختراع این فن در فرانسه در سال 1255 قمری/1839 میلادی باز میگردد.
نخستین تصاویر در تهران از محمد شاه قاجار خانواده سلطنتی و برخی از درباریان در سال 1260 قمری/1844 میلادی در کاخ سلطنتی برداشته شد و تصور می رود که تقریبا در همان زمان ملک قاسم میرزا به عکاسی اشتغال دشاته باشد.متاسفانه امروزه از آن تصاویر تنها یک کپی از داگروتیپی که ملک قاسم میرزا خودش برداشته موجود است و در مورد بقیه باید به نوشته های به جا مانده در کتابهای تاریخی.خاطرات و کتاب های دست نویس مربوط به عکسی در دوره محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار استناد کرد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.