پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تشکیل شاهنشاهی صفویه

موجود
400,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب تشکیل شاهنشاهی صفویه اثر نظام الدین مجیر شیبانی
توضیحات

کتاب تشکیل شاهنشاهی صفویه اثر نظام الدین مجیر شیبانی

 

اگر دوران شاهنشاهی ایران در زمان صفویه که قرون وسطای ایران را بزمان معاصر متصل می سازد و بهمین سبب هم دارای اهمیت فراوانی است بیشتر نظر مورخان و نویسندگان را بخود جلب نموده است و تحقیقات نسبتا زیادی راجع باین عصر درخشان تمدن ایران که حقا مورد توجه و قابل بررسی است شده است بیشتر مربوط بدوران عظمت صفویه و انحطاط آن شاهنشاهی است.
متاسفانه هنوز هم قسمت اصلی تاریخ این زمان همچنان در تاریکی باقی است فی المثل هیچگونه تحقیقات دقیقی از طرف مورخان درباره چگونگی تشکیل شاهنشاهی ایران بدست شاه اسمعیل نشده و مخصوصا درباره علل ایجاد سلطنت صفویه و وقایع و حوادثی که سبب بسلطنت رسیدن شهریار صفوی بنیان گذار وحدت کنونی ایران گردید مدارک کافی در دست نیست و اگر هم کوشیی شده است که این قسمت از تاریخ ایران رشون شود متکی بر مدارک و اسناد کافی از این زمان نیست که بتوان بطور دقیق بتحقیقات مزبور تسلیم شد.

 

خرید کتاب تشکیل شاهنشاهی صفویه

باین سبب این جانب کوشش نمود که شاید با تحقیقات تازخ خود بتواند تا حدی این نقیصه را رفع نماید و یکی از مراحل پر افتخار تاریخ ایران را که موجب گردید این کشور مجددا نقش خود را در پیشرفت تمدن عالم از سر بگیرد.روشن سازد اما بیش از انکه وارد مرحله اصلی چگونگی تشکیل شاهنشاهی صفویه گردیم و بشرح احوال شاه اسمعیل صفوی بنیان گذار آن پردازیم لازم است بطور اجمال اوضاع سیاسی مذهبی ایران را در استانه تشکیل شاهنشاهی صفوی بیان داریم.
در همان زمان که اروپا پس از فتح قسطنطنیه بدست عثمانیان و پیدایش رنسانس و اومانیسم در شاه راه ترقی قدم بر می داشت و با احیای تمدن باستانی دنیای کهن می پرداخت و دنیای نوی را بنیان می نهاد.مشرق با تمام بزرگی و عظمت تاریخی و تمدن درخشان گذشته اش رو با انحطاط می گذاشت و تجزیه می شد و راه را برای نفوذ مقاصد استعمار طلبی اروپاییان باز میکرد.

روش شکل شاهنشاهی صفويه را كه به احيا وحدت ملي منجر شد مورد بررسي قرار ميدهد تشكيل حكومت شيعي وحدت ملي ، در اوايل قرن دهم هجري و سده شانزدهم ميلادي ، يكي از رويدادهاي مهم و از نقاط عطف تاريخ ايران محسوب مي شود ؛ اگر چه برخي از صاحب نظران با اشاره به " تاثير تعيين كننده اي كه ( تشكيل حكومت فراگير شيعي ) در سرنوشت ايران و سرزمينهاي اسلامي و معادلات جهاني " داشته ،آنرا مهمترين واقعه جهاني در جغرافياي زماني عصر صفوي مي دانند . در هر حال اقدام شاه اسماعيل صفوي در بنيانگذاري حكومت فراگير شيعي در گستره ايران زمين ، سر آغاز تازه اي در حيات سياسي و مذهبي ايران بود و موجب شد كه استقلال كشور بر اساس مذهب رسمي شيعي و يك سازمان اداري متمركز تامين شود. شاه اسماعيل در سال 907 هجري ، فرخ يسار پادشاه شروان را شكست داد و با ورود به تبريز ، مذهب شيعه دوازده امامي را به عنوان " مذهب رسمي مردم ايران " اعلام كرد.پس از تثبيت موقعيت ديني و موضع مذهبي حكومت ، شاه اسماعيل اقدام به براندازي قدرتهاي پراكنده داخلي نمود كه هر از گاه سري تكان مي دادند. سياستهاي حكومت صفوي به زودي به سراسر ايران تسري يافت و نا امني هاي ناشي از قدرتهاي ملوك الطوايفي و قبيله اي كه يادگاري از دوره مغول بود خاتمه گرفت و ايران جايگاه در خور شاني همچون دوران ساسانيان به دست آورد .

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.