پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

خانه ی دایی یوسف

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب خانه ی دایی یوسف اثر اتابک فتح الله زاده
توضیحات

کتاب خانه ی دایی یوسف که در سال هزار و سیصد و هشتاد و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط اتابک فتح الله زاده نوشته شده است.که چاپ آن بر عهده ی نشر قطره بوده است.این اثر به سرنوشت هولناک فداییان اکثریت در مهاجرت پرداخته است. تهی دستی و بدرفتاری علملان حکومتی شوروی و بی کفایت بودن و فساد مسئولین سازمان و دیدی به حال و احوال تاسف انگیز زندگی در اجتماع شوروی از متون این اثر می باشد. فتح الله زاده اضافه بر سرنوشت فداییان در مهاجرت تبعیدوار سرگذشت مهاجرین نسل پیش را همچنان زیر ذره بین گذاشته است. اشخاصی که بعد از سقوط فرقه دموکرات و یا عضوهای حزب توده که از وحشت اعدام به دست نیروهای شاه پس از کودتای بیست و هشت مرداد به شوروی پناهنده شده بودند همچنان در این بین ذکر می شوند .فتح الله زاده در نوشته های اول اثر می نگارد این کتاب را به هزاران ایرانی بی اسم و نشان که داخل زندان های استالینی و اردوگاه های سیبری از بین رفته بودند تقدیم می نمایم او هم اکنون دیدی کاملاً انتقادی به عملکرد سازمان فداییان اکثریت حکومت و عاملهای شوروی دارد . برای خرید کتاب خانه ی دایی یوسف با ما تماس بگیرید.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.