پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

سفرنامه حمزه میرزا

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب سفرنامه حمزه میرزا نوشته محسن رحمتی
توضیحات

کتاب سفرنامه حمزه میرزا نوشته محسن رحمتی

شرح لشكركشي 1276 هـق به مرو از زبان يك شاهد عيني جنگ مرو يا جنگ تركمن در سال 1276 هـ ق يكي از وقايع مهم تاريخ ايران در عهد ناصري است. سفرنامه حمزه ميرزا روايتي شيوا و زنده از آن واقعه تلخ است كه راوي ناشناخته آن يكي از فرماندهان ايراني حاضر در جنگ هرات بود. اين كتاب_ به لحاظ اشتمال بر همه حوادث اين جنگ از زمان حركت اردوي دولتي از مشهد تا هنگام بازگشت بدان شهر_ كاملترين منبع در اين مورد به شمار مي رود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.