پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

سقوط قسطنطنیه

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب سقوط قسطنطنیه اثر میکا والتاری
توضیحات

 کتاب سقوط قسطنطنیه نوشته میکا والتاری ترجمه ذبیح الله منصوری

فصل اول -من متهم به قتل پدرم شدم
فصل دوم -هویت مرموز من (برای دیگران)
فصل سوم -نظریه ی مردم راجع به قسطنطین
فصل چهارم -آیا فرمانده ی نیروی دریایی خواهان سقوط شهر بود
فصل پنجم -کیسه جواهر
فصل ششم -زمامدار جوان عثمانی
فصل هفتم -شایعه ی مؤثرترین سلاح جنگ
فصل هشتم -ملاقات با فرمانده ی نیروی دریایی
فصل نهم -سوء قصد
فصل دهم -راز زن های تارک دنیا
فصل یازدهم -تاریخ حمله ی محمددوم نزدیک شد
فصل دوازدهم -مقابل بندر زنجیر نصب کردند
فصل سیزدهم -دشمن کنار شهر رسید
فصل چهاردهم -ورود توپخانه ی سلطان محمد
فصل پانزدهم -یک سازنده توپ در یک کتابخانه
فصل شانزدهم -در یک اطاق تاریخی قسطنطنیه
فصل هفدهم -شبیخون عثمانی ها و یک ورود غیر منتظره
فصل هیجدهم -یک جنگ دریائی در کنار شهر
فصل نوزدهم -عبور کشتی های جنگی عثمانی از خشکی " />
فصل بیستم -یک جنایت
فصل بیست و یکم -آثار کمی خوار و بار در شهر
فصل بیست و دوم -آغاز حمله ی بزرگ
فصل بیست و سوم -همسرم را ربودند
فصل بیست و چهارم -فایده ی حوض های کوچک آب
فصل بیست و پنجم -یک پدیده ی وحشت آور
فصل بیست و ششم -روشنائی ها در آسمان شهر
فصل بیست و هفتم -آنا با لباس سلحشوری
فصل بیست و هشتم -هویت واقعی خود را فاش کردم
فصل بیست و نهم -آخرین استغفار در کلیسا
فصل سی ام -فریاد (شهر از دست رفت)
فصل سی و یکم -لاشه همسرم (آنا)
فصل سی و دوم -برخورد من با محمد فاتح
فصل سی و سوم -عهد محمد فاتح با بزرگان یونان
فصل سی و چهارم -(آنژلوس) چگونه کشته شد.
مقدمه مترجم راجع به تاریخ جنگ دریائی بزرگ مسلمین و موضوع پارو زدن در کشتی ها
بخش اول -جنگ قبرس
بخش دوم -مقدمات جنگ دریائی و موضوع پارو زدن در کشتی ها
بخش سوم -انتخاب فرمانده کل نیروی دریائی
بخش چهارم -نیروی دریائی عثمانی در لپانت
بخش پنجم -دو نیروی دریائی به سوی هم رفتند
بخش ششم -آغاز جنگ

{tortags,43,4}

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.