پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

همه مردان شاه

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

همه مردان شاه نوشته استیفن کینزر
توضیحات

نویسنده استيفن كينزر در قلب داستانی تاريخي و مهيج پرده از رازهاي سر به مهر كودتاي 1953 ايران بر مي دارد، به گونه اي كه كتاب بيش از واقعيت هاي تاريخي كه سرنوشت ملتي را براي چندين دهه تغيير داده به داستاني شور انگيز مي ماند. نويسنده كتاب، سرنگوني دولت مردم مصدق به دست عوامل خارجي را اولين گام در مسير سرنگوني سلسله پهلوي و وقوع انقلاب ايران تصوير مي كند. روند پر پيچ و تابي كه تاريخ ملت ايران را دگرگون كرد و جاده اي كه بر بسياري از رويدادهاي بعدي در منطقه و جهان تاثير ماندگاري به جاي گذاشت. نيم قرن پيش، آمريكا براي نخستين بار دولتي را در كشوري خاورميانه اي سرنگون كرد. قرباني اين كودتا دكتر محمد مصدق نخست وزير منتخب و دموكرات ايران بود. اگر چه كودتا ابتدا يك موفقيت به شمار مي رفت، امروز خود را به عنوان درس وحشتناكي براي خطرات خارجي شان مي دهد. در اين كتاب، خبرنگار كهنه كار نيويورك تايمز، استيفن كينزر، شرح دست اول و كاملي از اين عمليات سرنوشت ساز به دست مي دهد. گزارش وي، بازسازي ساعت به ساعت رويدادهاي مرداد 1332 را در بر مي گيرد و با ارزيابي «ميراث عذاب آور و وحشتناك» كودتا، به پايان مي رسد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.