پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تاریخ تمدن جدید دنیا و ایران

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

كتاب تاریخ تمدن جدید دنیا و ایران اثر عباس پرویز
توضیحات

كتاب تاریخ تمدن جدید دنیا و ایران اثر عباس پرویز

 

 مردم کره ارض از لحاظ ساختمان جسمانی با یکدیگر تفاوتی ندارند و حتی بعضی معتقدند که خداوند هوش و استعداد را در انها بمیزانی معین ودیعه نهاده است منتهی نوع زندگانی و وضع جغرافیایی و محیط و خصائص اقلیمی باعث افزایش و نقصان این وذیعه الهی در اقوام مختل شده است.

 بحث در این موضوع غمض و پیچیده را در کتاب حاضر مجالی نیست.فقط ذکر این مطلب لازم است که انسان ابتداوی از جهت طرز زندگی و خصائص روحی و غریزی با حیوانات اشتراک کامل داشت و خود در زندگی و سبعیت را حفظ میکرد و این امر امروز هم ذر بعضی از مردم وحشی و نیمه وحشی امکریکا و افریقا دیده میشود.چون انسان برخلاف حیوانات موجودی مدبر و دارای حس اراده و قوای منفعله است و هیچگاه خود را به تمامی طبیعت و مقتضیات آن نمیسازد برحسب احتیاجات شخصی و تمایلات و هواهای نفسائی تا جاییکه میتواند طبیعت را رام و دشواریهای انرا هموار میکند.

 هر قدر اقتدار و استعداد انسانم زیادتر و اتحاد بین افراد آن محکمتر شود تاثیرات طبیعت محدودتر میگردد.
وقتی قوم یا ملتی توانست خوراک و لباس و مسکن خود را طوری تامین کند که نحوه زندگانی او با حیوانات متمایز باشد دوراهی برای اقناع تمایلات و خواهشهای نفسانی خود بدست اورد که بین اقران مشخص گردد میگویند آن قوم یا ملت وارد مرحله تمدن شده است.
از شرحی که گذشت میتوان اینطور نتیجه گرفت که تمدن مجموعه تدابیریست که انسان برای رفع احتیاجات مادی و معنوی خود اتخاذ می کند و بوسیله ان بر طبیعت و موانع و مشکلات آن تسلط می یابد.

هر قدر اقتدار و استعداد انسانم زیادتر و اتحاد بین افراد آن محکمتر شود تاثیرات طبیعت محدودتر میگردد.

 وقتی قوم یا ملتی توانست خوراک و لباس و مسکن خود را طوری تامین کند که نحوه زندگانی او با حیوانات متمایز باشد دوراهی برای اقناع تمایلات و خواهشهای نفسانی خود بدست اورد که بین اقران مشخص گردد میگویند آن قوم یا ملت وارد مرحله تمدن شده است.
از شرحی که گذشت میتوان اینطور نتیجه گرفت که تمدن مجموعه تدابیریست که انسان برای رفع احتیاجات مادی و معنوی خود اتخاذ می کند و بوسیله ان بر طبیعت و موانع و مشکلات آن تسلط می یابد.

خرید كتاب تاریخ تمدن جدید دنیا و ایران اثر عباس پرویز چاپ سال هزار سیصد و سی و نه از انتشارات علمی

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.