پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه

موجود
600,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه اثر اعتمادالسلطنه
توضیحات

کتاب روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه اثر اعتمادالسلطنه

 

لازم است به ذکر به دو نکته درباره نثر این کتاب اشاره نمایم. ا- به پیروزی از روش رایج عصر بیشتر جاها ضمیر متصل حذف گردیده و جای خود را به ه غیر ملفوظ داده است.

حتی گاهی نویسنده تغییر فاعل را نیز به چیزی نگرفته به اسلوب خود پابند مانده است. مثل من دیدن او رفته مرا نپذیرفته جواب کرد.
2 - مورد دیگر نوشتن یک شخصی بجای یک شخص یا شخصی می باشد که امروز ناصحیح است و انروز زایج بوده است.

سفرنامه روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه که در سال هزار و سیصد و چهل و پنج که توسط اعتمادالسلطنه نوشته و گرد آورنده ایرج افشار انجام شده است.که انتشارات آن امیرکبیر می باشد.و در قطع وزیری به چاپ رسیده است.تعداد صفحات این کتاب هزار و سیصد و چهار صفحه می باشد.

 

خرید کتاب روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه

 

کوشنده معترف است که علیرغم کوشش بسیار موفق به یافتن نامی برای «....السلطنه» نگردیده است و این که این عدم موفقیت به جهت عدم اطلاع است یا عدم امکان بر وی مجهول است. آنچه بیش از هر چیز کوشنده را به انتشار این یادداشتهای روزانه راغب ساخت، منحصر به فرد بودن آن است. بی شک این روزنامه خاطرات از آن جهت که به کلی فاقد تاریخ است، کاملاً منحصر به فرد می باشد.

واضح است که این خصوصیت نه تنها حسن به حساب نمی آید بلکه نوشته را تقریبا فاقد ارزش تاریخی می نماید. گذشته از این نویسنده گه گاه به نقل حوادثی پرداخته که باور کردن آنها چندان سهل نمی نماید. بدین جهت اگر خواننده محترم در واقعیت مطالب مذکور در این یادداشتها تردید نماید و آن را بیشتر نوشته ای برای انبساط خاطر به شمار آورد وضعی پیش خواهد آمد که می توان آن را وضعیت آرمانی که نتیجه آن عدم سوختن سیخ و کباب می باشد خواند و کوشنده نیز باری دیگر مورد هجوم آنانکه عدم پرستش و تائید همه فرمانروایان را فرصت طلبی می دانند قرار نخواهند گرفت و میان دو قطب سرگردان نخواهد شد و مجبور به تشریح تفاوت کتاب و روزنامه که این زائیده عصر خود و آن مستقل از زمان می باشد نخواهد گردید.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.