پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

سیاست و اقتصاد عصر صفوی

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفوی اثر دکتر ابراهیم باستانی پاریزی
توضیحات

کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفوی اثر دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی

 

 بنای این کتاب بر اساس یک سخنرانی است. ساعت 8 بعد از ظهر روز شنبه پنجم شهریور 1345 شمسی .بنا به دعوت انجمن ایران و امریکا در اصفهان قرار شد یک سخنرانی در باب اقتصادیات امپراطوری صفویه ایراد کنم و چنین شد.
انجمن پذیرائی گرمی در هتل شاه عباس کرد و بنده نیز سخنانی درین باره بر زبان آوردم.
آن سخنرانی بعدا با شاخ و برگهائی در مجله گرامی یغما تحت عنوان جزر و مد سیاست و اقتصاد در امپراطوری صفویه طی شماره های متعددی بچاپ رسید و اینک بر حسب تقاضای دوستان با شاخ و برگ زیادتر به همت موسسه مطبوعاتی صفی علی شاه منتشر میشود.
هدف من درین نوشته ها در واقع بیان تاثیر عوامل اقتصادی و مالی و مادی در ایجاد و طلوع امپراطوری صفویه و هم چنین در بواعث افول و اضمحلال آن حکومت است. زیرا این نکته تقریبا مسلم شده است و مورخین و فلاسفه چپ و راست مادی و ماوراء مادی به این نکته اذعان کرده اند که پیدایش حکومت ها و زیر و بالا شدن آن اگر در روزگاران اولیه بشری احتمالا براساس یک خواست معنوی و روحی بود.
کم کم صرفا تابع اقتصاد و ثروت و ماده شد تا بدانجا که گروهی اعتقاد پیدا کردند که اقتصاد زیر ساز جامعه است

 

خرید کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفوی

 همه این کشش ها و کوشش ها که بنام این و آن ثبت شده صرفا برای نام جوئی و نام طلبی نبوده بلکه مردمی و مخلوقی حاضر شده اند اختیار خود را به دست کسی یا کسانی بدهند که بتوانند آرامشی در جامعه پدید آورند و محیطی ایجاد شود که بقال و بنا و زارع و تاجر بتوانند لااقل بی سر و صدا و آرام کار و زندگی را ادامه بدهند.
ولی بهرحال روال تاریخ و دست بدست کردن اریکه فرمانروایی هدفی جز این نداشته است هر چند متاسفانه به قول ولتر تاریخ فقط از طوفانها سخن می گوید و از وجود آرامش ها بی خبر است.
این نکته هم هست که تواریخ گذشته معمولا قساوتها و خونخوری هارا بیشتر و بهتر ضبط کرده اند و این نیز علتی دارد زیرا اولا این گونه وقایع چشمگیر تر و با اصلاح امروز سینمایی تر و بزن بزن تر بوده و این بطور کلی مطلوب طبع بشری است.
در ثانی آنکه بهرحال همین بزن بزن ها و قتل عام ها و سفاکی ها و خونخوری ها منشا تغییرات و تبدلات بزرگ در هر اجتماعی بوده است.
و فی الواقع طبیعت آدمی از امروز تا پنج هزار سال پیش حتی به اندازه یم سر مو تغییر نکرده است.
تنها اجتماع و مقررات اجتماعی است که گاهگاهی لگام برخودکامگیها و قضاوت بشری می زده است.

هدف اصلی نویسنده در این کتاب تشریح عوامل تاثیرگذار در طلوع و غروب سلسله صفوی است در این کتاب به عامل های مهمی چون مالی و اقتصادی عصر صفویه می پردازد و همانطور که از عنوان کتاب مشخص است سیاست و اقتصاد عصر صفوی را بررسی می کند

 

 خرید کتاب سیاست و اقتصاد عصر صفوی اثر دکتر ابراهیم باستانی پاریزی چاپ اول انتشارات صفی علیشاه

 

 

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.