پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

شاه عباس

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب شاه‌عباس: شاهی که می‌خواست، می‌دانست و می‌توانست اثر منوچهر مطیعی
توضیحات

کتاب شاه‌عباس: شاهی که می‌خواست، می‌دانست و می‌توانست اثر منوچهر مطیعی

 

کتاب ش‍اه‌ ع‍ب‍اس‌ ش‍اه‍ی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌خ‍واس‍ت‌ م‍ی‌دان‍س‍ت‌ و م‍ی‌ت‍وان‍س‍ت‌ که در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج چاپ شده می باشد.

این اثر توسط منوچهر مطیعی نوشته شده است.که انتشارات آن کوثر می باشد. با جلد گالینگور منتشر شده است.

شاه‌عباس شاه و فرمان روایی قدرتمند بوده است که به میزان کافی در اسباب انحطاط و زوالِ فرمان‌روایی صفویان تفکر کرده بود و از آن‌جا که پرورش‌ شده های حرم‌سرا و دولت‌خانه نبود و از خراسان و وضعیت نابه‌سامان کشور را نظاره نموده است .با پشتوانه‌ی تفکرات منسجم درمورد سرشت فرمان‌روایی خودکامه بر تخت پادشاهی نشسته است.

قبل از بر تخت سلطنت نشستن شاه‌عباس ایران‌زمین به شیوه و گونه ای حکومت ملوک طوایف صورت گرفته شده بود و حتی از دوران فرمان‌روایی بنیادگذار سلسله‌ی صفوی و سران و سرداران قزلباش انجام گرفته بودند بر قسمت هایی از کشور چیره شده و به انواع حکومت‌های مستقل تبدیل شوند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.