پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

2500 سال بر روی دریاها

موجود
1,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب 2500 سال بر روی دریاها اثر دریابد فرج الله رسائی
توضیحات

کتاب 2500 سال بر روی دریاها اثر دریابد فرج الله رسائی

 

 

 کتاب 2500سال بر روي درياها به تاليف دريابد فرج اله رسائي است .اين كتاب در مورد تاريخ دريانوردي در ايران از دوران كهن و افسانه اي تا نيروي دريايي شاهنشاهي پس از جنگ جهاني دوم در بيست و هشت فصل نگارش شده است. نمايه: دريانوردي ايرانيان- خليج فارس نامي باستاني و ابدي- جنگ دريايي مارتن- نبرد سالامين- علل وقايع شهريور

 

در اطراف موضوع خلیج فارس و به خلیج فارس و جزایر آن تا بحال رسالات و وكتب بسیاری اوشته شده که غالب آنها متعلق به نویسندگان و مورخین خارجی است. این تألیفات نیز بیشتر بزبانهای دیگر ترجمه شده و از جمله بفارسی نیز در آمده است.

جای تعجب نیست که چرا مورخین خارجی مخصوص روی این قسمت از خاك ایران بیشتر توجه داشته و زحمت مطالعه و تحقیق در کلیه موارد و حتی در جزئیات این دریا و جزایر بنا در آن را بخود هموار داشته اند. اهمیت اقتصادی و جغرافیائی خلیج فارس و بویژه اهمیت استراتژیکی آن طوری است که از دیر زمان نظر دولتهای سودجو و کشورهای استعماری را مخود جلب کرده است و همین موضوع سبب شد که از سده ی شازدهم رسماً نفوذ بیگانگان و اقوام اروپایی در خلیج فارس باز شود.

اولین دسته آنان از کشورهای اروپائی پر تعالی ها بودند که کم کم هلندیها، انگلیسیها : فرانسویها ، آلمانها نیز دخالتهایی کردند تا آن که بعضی دور در سایه سیاست خاصی و یکمان و پشتیبانی نیروی دریایی خود گوی سبقت را از دیگران بوده و حداکثر استفاده نمودند و بعدها بر ایهای مختلف نفرت خودرا در خلیج فارس پایدار کردند. از آن میان بسیاری جزائر از ملک طلق ایران با وجود چندین من اسناد و مدار درنده و بیش از ۱۵۰۰ مدان اما بعد و تاریخ مالکیت سرنوشت دیگری پیدا کردند که بررسی و موشکافی در جزئیات و اصولا ذکر وقایع تاریخی آن از وظیفه و کار ما در اینجا بدور است.

اشاره شد که در سده های اخیر با آغاز نمود بیگانگان بدریای جنوب در مورد خلیج فارس كتب و اليفات بسیاری نوشته شده است که مهمترین آنها آثاری است از «آلبوکرک پرتغالی». لورين الكهارت انگلیسی «سرآرنولد ویلن انگلیسی، سرجان ملکم انگلیسی و بسیاری دیگر از مورخین و اویسندگان خارجی . مسلم است که هیچیت از محققین فوق رغبت و علاقه ای باصل منافع ایرانیان نداشته و میتوان باور کرد که مقاید و نظرات آنها در مسائلی که مورد بحث قراب داده اند سالم بوده باشد؛ زیرا هدف و امید آنان از تحمل آن همه رنج و زحمت و در باپیمایی در خلیج فارس و تردد در جزایر و بنادر گرم و سوزان آن چیزی جز سود جولی و استعمار طلبی بوده است.

ولی متأسفانه همانطور که بیشتر وقایع دوره هخامنشی و دورههای قبل از آن بكمك آثار و روایات مورخینی نظیر «هردون» و «استرابون» پایه گذاری و تدوین شده اند همینطور دانشمندان و محققین عصر ما نیز برای تدوین تاریخی از اوضاع و وقایع خلیج فارس همواره بر آثر و نوشنده ی مورخین اروپائی و غرب تکیه کرده و الهام گرفته اند. بنابر این آثار قلمه نظر و عقیده ی بیگانگان پروشنی در آثار تحقیقی دانشمندان و محققین میهن ما منعکس است و البته جز این هم نمیتوان انتظار داشت.

زیرا بقول معروف تاریخ را که نمیشود آفرید، ولی میتوان تحقیق بیشتر کرد و بخصوص برای تدوین تاریخ دریایی کشوری مثل ایران که همبستگی و دخالت مستقیم با اهمیت جغرافیائی و تاریخ وقایع خلیج فارس دارد ضرورت کامل تشکیل و همکاری میشت های محققین و تاریخ شناسان دارد و بدون شاهد این کار از عهده یک یا دو نفر بیرون است.

زیرا برای بررسی و کشف اوضاع نیروی دریانی ایران در اغلب دورانهای تاریخی سرفنظر از استفاده از آثار مورخین و نویسندگان و کتیبه ها و بایگانی ها بایستی بروابط آن دوره ایران و چین (چین و ایران) و یا ایران و هند (مندو ایران) و یا ایران و عرب عرب و ایران) و یا ایران و مصر (مصر و ایران) ایران و عثمانی (عثمانی و ایران ایران یونان ایران و ایران) مراجعه کرد

 

خرید کتاب 2500 سال بر روی دریاها اثر دریابد فرج الله رسائی

 


 

البته در هیچکدام این بررسیها و تاریخ روابط آنان نمیبایست انتظار اخبار خوشی را داشت ولی از کند و کاو و ترجمه ی روابط مختلف و یکدست کردن مطالب متفرقو نظرات و ادعاهای ضد و نقیض میتوان با هم آهناك کردن با اسناد و مدارك نویسندگان خودمان تاریخ مدون و پر ارزشی را بدست آورد. برای اینکار نیروی دریایی شاهنشاهی ایران در نظر داشت که چنین سمیناری را تشکیل داده و دعوتی از دانشمندان و محققین و تاریخ نویسان محترم ایران بنماید تا بكمك و همکاری آنان موفق شود از مجموع آثار مختلف فارسی و خارجی تاریخ مستند و پر بهائی را که ترجمان افتخارات و گذشته های نیروی دریایی شاهنشاهی ایران باشد تهیه نماید . نظر دوم نیروی دریایی شاهنشاهی تهیه و تدارک کتابخانه نمونه ای بعنوان اولین کتابخانه تخصصی در مملکت بود.

بدین معنی که در تهران و شهرستانها صرفنظر ار کتابخانه های دانشگاهها و مجلسین کتابخانه های معدودی وجود دارد که در تمامی آنان بطور عمومی از انواع کتاب و گردآوری شده است، بطوری که فرق بین کتابخانه های بزرگ و كوچك فقط از نظر بزرگی و کوچکی و تعداد انواع کتابهای جمع آوری شده و بنیه ی مالی و اداری سازمان آن که بخانه است و در اصل همه ی آنها یکی هستند. ولی پیدا کردن که تا بخانه تخصصی که منظور و هدف نیروی دریایی باشد آنست که کتابخانه ای که فقط کتابهای دریایی و تاریخ دریائی و فنون دریائی و بطور کلی آنچه که مربوط بدریا و دریایی اعم از ایران و خارج نظامی و غیر نظامی ، جدید و قدیم است در یکجا فراهم آیند.

بطوریکه هرگاه کسی مطلبی در هر قسمت و موردی از دریا خواست مکان ، طفی در مملکت وجود داشته باشد. بخصوص اینکار در زمینه ی دریایی از آن جهت مهم است که بعلل تبلیغات سیاسی و نفوذ بیگانگان در دوره های گذشته و در وقایع مختلف تاریخی قاطیعی هم میهنان ما از اهمیت و برکات دریا و دریانوردی دور مانده و اطلاعات و معلومات آنان در این زمینه پائین است و درباره ای مناطق و شهرستانها اصولا در راو نیروی دریائی و افسر و ملوان دریایی کشور خود را نمیشناسند . بموازات این اقدام از سال ۱۳۳۳ نشریات نیروی دریایی در دسترس همگان قرار گرفته و قسمتی بدین منظور در نیروی درماتی نیز بوجود آمد. با توجه بآنچه در بالا گذشت نیروی دریایی شاهنشاهی بعنوان اولین گام در این راه دست تهیه کتاب نیروی دریائی و به تاریخ نظامی نیروی دریایی شاهنت می برد.

در تدوین این کتاب باکثر کتابها و رسالات و تألیفات دانشمندان و محققين والامقام ایرانی مراجعه شده و آثار و نوشتههای خارجیانی که نظر و یه مطلبی در این مورد داشته اند گذشته نیروی دریایی شاهنشاهی ایران در این مجموعه نیز مورد استفاده در ترسیم قرار گرفته است . با توجه باینکه مربان از مؤلفین در آثار خود کتابها و اسناد و مدار اور قیمتی را مورد بررسی و استفاده قرار داده اند لذا در هرکجا ضروری بوده است مطلب مورد نظر را بدون آنکه حتی در شکل بندی جملهها و یا کلمات آن تغییری داده شود عیناً در این مجموعه به آنها اشاره شده است.

از میان محققین معاصر که کمتر آثارش فارسی ترجمه شده ولی مقام علمی و ادبی او از بسیاری نویسندگان و محققین خارجی دیگر بالاتر است و از تحقیقات او برای تشریح نیروی دریایی باستانی ایران بخصوص در دوره هخامنشیان استفاده شده است مرحوم پرفسور هادی حسن استاد زبان و ادبیات فارسی و رئیس بخش خاوری دانشگاه «علیگره هندوستان است. آثاریر بهائی از تاریخ ادبیات ایران و تاریخ نیروی در بالی ایران بزبان انگلیسی از آن مرحوم بجای مانده است .

دریانوردی باستانی ایرانیان از جمله آثار این دانشمند معاصر است که مهمترین قسمت های آن را در این کتاب ملاحظه خواهید فرمود و برای تشریح وضع نیروی دریایی ایران در دوره های بعد از اسلام و از آغاز نفوذ بیگانگان در خلیج فارس و مرزهای جنوبی خاک ماکوشش شده است که از آثار اوراس لكهارت» و بخصوص دار تولد ویلسن استفاده شود زیرا اشخاص اخبر مسائل را باختیار معیار بزرگتر و دقیقتری سنجیده اند و برای آنکه کم و کاستی در کار و هنر آقای سعیدی بیشاده و از زحمت و مرارت ایشان در تر حمدی این اثر گرانیها یادشده باشد قسمتهایی از آن ترجمه عیناً نقل شده است و در حر حال باید توجه داشت که نویسنده ی آن هر که باشد و هر اندازه برای نفع کشور و دولت خود کوشیده باشد باز از ذکر بسیاری مطالب و مسائل بسیار مهم ناچار بوده و یا باسطلاح از زیر دستش در رفته است.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.