پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران و ایرانیان از آغاز تا صفویه

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب تاریخ

کتاب تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران و ایرانیان از آغاز تا صفویه اثر عدنان مزارعی
توضیحات

کتاب تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران و ایرانیان از آغاز تا صفویه اثر عدنان مزارعی

 

 

 پیش از آغاز مطلب درباره تحولات اقتصاغدی و اجتماعی ایران لازم بنظر میرسد که در باره چند نکته بطور اختصار توضیح داده شود.
منابع و مدارک: یکی از اشکالات بررسی دقیق و اظهار نظر قاطع در مورد تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران کمبود مدارک علمی مستند در بعضی ازدوار تاریخ ایران مخصوصا دورانهای اولیه میباشد.
نداشتن مدرک کافی اغلب چنان در را بروی فرضیه های گوناگون و اظهار نظرهای ضد و نقیض باز میکند که مسئله تحقیق صحیح علمی بکلی فلج میگردد و درک حقیقت تاریخی به بن بست برمیخورد.
از طرف دیگر کمبود منابع مستند ایرانی باعث می شود که محققین اساس تحقیقات خود را بر مبنای گزارشها و روایات مورخین یوانی نظیر هردوت و دیگران بگذراند و در حقیقت بررسی انها بیشتر جنبه یکطرفه پیدا میکند و در بعضی موارد از قضاوت منصفانه خارج می شود.

 

خرید کتاب تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران و ایرانیان از آغاز تا صفویه

 

 بنابراین ما در اینجا سعی خواهیم کرد که بدون پیروی افراطی و متعصبانه و فارغ از احساسات مخصوص براساس مجموع مدارک موجود بطور بیطرفانه و واقع بینانه درباره تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران مطالعه کنیم و به نتیجه بیش از بیش نزدیک به واقعیت تاریخی و علمی برسیم.
روش تحقیقی: روش تحقیقی ما در مورد تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران همانست که در مقدمه تاریخ اقتصادی و اجتماعی عمومی ذکر گردیده است.
یعنی بطور خلاصه ما تاریخ را نتیجه فعالیت و تاثیر مشترک فرد و جامعه میپنداریم.فعالیت و تاثیر مشترکی که البته سهم جامعه در سازندگی ان بمراتب بیش از افراد می باشد.
از نظر فلسفه تاریخ در مورد علل و عوامل تحرکات اجتماعی نظر ما همان است که در قسمت اخر و نتیجه تاریخ اقتصادی تحت عنوان عقائد انسانی عملی از ان نام برده ایم.
بطور خلاصه ما معتقدیم که عامل انسانی یعنی گسترش کمی و کیفی جمعیت و توسعه احتیاج و میزان تجربه و دانش بشر است که محرک و عامل استاسی تحولات تاریخی می باشد.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.