پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

موسیقی سنفونیک

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم
کتاب موسیقی سنفونیک نوشته ادوارد داونز
توضیحات

کتاب موسیقی سنفونیک نوشته ادوارد داونز

جلد سلفون یك قطعه ی موسیقی چگونه سمفونیك می شود؟ یك قطعه ی خوب موسیقی ازابتدا تا انتها زمانی را طی می كند كه درآن تم های مختلف رشد می كنند و تكامل می یابند تبديل به سمفوني همچون تنه ی درختی است كه گاهی گل می دهد و گاهی گل هایش تبدیل به میوه می شود، و همه ی اینها كه مسیر یك اثرسمفونیك است باعث به وجود آمدن یك قطعه موسیقی می شوند. البته نمی توان گفت كه هرقطعه ی موسیقی یك سمفونی است، اما هرقطعه ای این سیرتكاملی راپشت سرمی گذارد، خواه یك سمفونی باشد خواه یك قطعه ی موسیقی محلی. درهرحال همه ی این قطعات وتم ها، با تكرارزیاد تكامل پیدا می كنند كه به نظرمن حالت یك مجادله ویا مبارزه را دارد. یك مبارزخوب سعی می كند موقعیت مبارزه را با دلایل متفاوت حفظ كند. پیشرفت دریك قطعه ی موسیقی تا درجه ی معینی به تكامل مربوط می شود وهرچه این قطعه بیشترتكامل پیدا كند به موسیقی سمفونیك نزدیك ترمی شود وازآنجایی كه پایه ی هرتكاملی تكرار است، هرچه دراین تكرارتغییربیشتری انجام شود وگسترده ترگردد، بازقطعه سمفونیك ترمی شود

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.