پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کوروش بزرگ پادشاه باستانی ایران

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب دست دوم

کتاب کوروش بزرگ پادشاه باستانی ایران اثر تورج دریایی ترجمه آذردخت جلیلیان
توضیحات

کتاب کوروش بزرگ پادشاه باستانی ایران اثر تورج دریایی ترجمه آذردخت جلیلیان

 

 

ایرانیان باستان در دوره هخامنشی کوروش بزرگ را می شناختند و او را پدر شاهنشاهی میدانستند. بعدها به دلایلی که خارج از موضوع این کتاب است ایرانیان خاطره هخامنشیان و کوروش بزرگ را از یاد بردند و تنها در آغاز سده بیستم بود که توانستند از این شاهنشاهی بزرگ و بنیان گذار آن آگاه شوند. این آگاهی به واسطه کوششهای علمی دانشمندان اروپایی به دست آمد که از منابع یونانی و رومی آگاهی داشتند و به باستان شناسی علاقمند بودند.

به تدریج دانشمندان از جایگاه کوروش در میان فرمانروایان باستانی و اهمیت او برای ایرانیان و همچنین برای تاریخ جهانی آگاه شدند. کوروش در نزدیک به بیست سال توانست نخستین شاهنشاهی بزرگ جهان در دوران باستان را به وجود آورد. برای نخستین بار سرزمینهایی از فلات ایران تا مدیترانه یکپارچه شدند و این تقریباً تا دو سده ادامه یافت. مهارتهای نظامی و سیاسی کوروش دلیل موفقیتهای بیشمار او بود؛ شخصیت و توانایی های او در متن هایی همچون عهد عتیق و کوروش نامه بازتاب یافته است.

یهودیها، بابلی ها و یونانی ها گزارشهای ستایش انگیزی درباره کوروش بزرگ برای ما به جای گذاشته اند و حتى اگر همه آنها حقیقت محض ،نباشد نقطه مشترک در این سنتها به یک پادشاه بسیار ویژه و یگانه اشاره دارد؛ پادشاهی که پیش از اسکندر مقدونی توانست یک شاهنشاهی را به وجود آورد که مردمانی گوناگون در آن در صلح و سازگاری نسبی زندگی میکردند در شاهنشاهی کوروش تا زمانی که نیازهای طبیعی نظام شاهنشاهی برآورده میشد به آزادی مذهبی و فرهنگی احترام گذاشته می شد و سنتهای محلی به همان شکل حفظ می شدند. ایالت ها و مردمی که در آنجا زندگی میکردند از رفاه اقتصادی شاهنشاهی هخامنشی بود بسیار می بردند.

اینها دستاوردهای کوروش بزرگ در جهان باستان است. پنج مقاله این کتاب زندگی کوروش بزرگ را مورد مطالعه قرار میدهد. پیر بریان، زندگی کوروش را بررسی میکند و به این موضوع می پردازد که او چگونه توانسته است از ایالت ،فارس نخستین شاهنشاهی بزرگ باستان را پدید آورد. تورج دریایی، به بردباری مذهبی کوروش در رفتار با مردمان گوناگون، و همچنین به مسأله جالب تر خاستگاه باورهای مذهبی خود کوروش پرداخته است.

علی موسوی به مطالعه اهمیت ماندگار بناهای یادبود کوروش در تاریخ ایران می پردازد. اگرچه ساختمان و مکان پاسارگاد پایتخت کوروش، زمانی فراموش شده بود، اما مردم هنوز به آن احترام میگذارند و برای آن ارزش بسیار قاتلند. متیو ولفگانگ استولیر، استوانه کوروش را با توجه به محتوا، اهداف و مضمون آن و نیز همانندیها و تفاوتهای آن با دیگر استوانه های میان رودان مورد بررسی قرار می دهد دیوید ،استروناخ مرکز جهان کوروش یعنی پاسارگاد را مطالعه می کند. منابع مکتوب و منابع باستان شناختی با هم جمع شده اند تا مکانی را که کاخ باغها و آرامگاه کوروش در آن ساخته شده است، زنده کنند. در پایان ترجمه جدید انگلیسی و فارسی استوانه کوروش از اروینگ فینکل و شاهرخ رزمجر آمده است.

هدف این کتاب ارائه توصیفی خواندنی و البته علمی از کوروش به دست متخصصين حوزه مطالعات ایران باستان برای خوانندگان عام است. انتشار این کتاب با پشتیبانی بنیاد فرهنگ امکان پذیر شده است. از سام اتوری و کیت تریگلیا برای طراحی و ویراستاری این کتاب سپاسگزاری می کنم.

به ویژه از شازاد قنبری سپاسگزارم که انتشار این کتاب درباره کوروش بزرگ را ممکن ساخت. از انتشارات افشار نیز برای چاپ این کتاب سپاسگزارم. کوروش بزرگ را به درستی بنیان گذار شاهنشاهی پارسی هخامنشی خوانده اند. شاه جدید که از پایگاه جغرافیایی محدودی در مرکز فارس برخاسته بود، در مدت چند دهه ۵۳۰-۵۵۹) (پم بر پادشاهیهای بزرگی مسلط شد که در تیمه نخست سده ششم پیش از میلاد سرزمینهای شرق نزدیک در روزگار باستان را در بر داشتند: پادشاهی ،لیدی شامل همه بخشهای غربی آسیای صغیر تا رودخانه هالیس؛ پادشاهی ماد که مرکز آن حوالی اکباتان همدان) بود، البته محدودة جغرافیایی آن هنوز جای بحث دارد؛ شاهنشاهی بابل تو که در دوران فرمانروایی آخرین پادشاهش نبونه ئید (۵۳۹-۵۵۶ (پ.م) بخش زیادی از به اصطلاح هلال حاصلخیز از شمال سوریه تا مرزهای غربی فلات ایران را در برداشت. گذشته از این کوروش در فلات ایران و آسیای مرکزی نیز به لشکر کشی های نظامی پرداخت. در زمان مرگ او (۵۳۰ بم تنها مصر در قلمرو شاهنشاهی پارسی قرار نداشت. كمبوجية دوم (۵۲۲-۵۳۰ پ.م) پسر و جانشین او فتح دره نیل را به انجام رساند. شاهنشاهی هخامنشی که هنوز شکننده و در حال شکل گیری بود، از این پس پهاورترین شاهنشاهی استقرار یافته از دریای اژه تا آسیای مرکزی بود.

 

خرید کتاب کوروش بزرگ پادشاه باستانی ایران اثر تورج دریایی ترجمه آذردخت جلیلیان

 

یکی از مهم ترین و دشوارترین پرسشهایی که درباره هخامنشیان برای تاریخ نویسان مطرح گردیده این است که چگونه میتوان پیدایش به ظاهر ناگهانی یک قدرت جدید آن موفقیت در حفظ توازنی ایران منطقه ای در شرق نزدیک را توضیح داد که ویز کی cahul et از قدرتهای سیاسی است. برای مدتی طولانی تنها منبع موجود اطلاعات درباره تاریخ هخامنشی نویسندگان یونانی بودند. به ویژه همان طور که در کوروش نامه گزنفون ذکر شده است، ظاهراً شخصیت کوروش اعتبار و احترام زیادی را در یونان برانگیخته بود، تا اندازه ای که او را الگوی یک پادشاه خوب میدانستند. با وجود این، هرودوت نخستین و تنها گزارش جامع از زندگی و فتوحات کوروش را به دست میدهد. هرودوت برای نشان دادن ریشه های دشمنی بین یونانی ها و پارسی ها فصلهایی طولانی از کتاب خود را به نبردهای کوروش اختصاص داده است.

او گزارش خود را با فتح لیدی و تصرف سارد به دست سپاه پارسی آغاز کرده است (146-94 ,Histories) هرودوت پیش از آن که به همین روش لشکر کشیهای گذشته کورش علیه بابل (200-177 (1) و ماسازتها در آسیای مرکزی را توضیح دهد، گزارشی طولانی درباره خاستگاه کوروش و شاهنشاهی پارسی او میدهد و گزارشی از رسوم و نهادهای اجتماعی و مذهبی پارسی ها را به دست میدهد (195-140). این متن این گونه آغاز میشود و از این پس تاریخ ما با تحقیق درباره کوروش کسی که شاهنشاهی کروسوس را نابود ساخت، و درباره پارسیها و این که چگونه رهبری آسیا را به دست گرفتند، ادامه می یابد. کوروش آنشان امروزه میتوانیم از منابع معاصر مستقیم و آموزنده تری استفاده کنیم. در منشور بابلی که به استوانه کوروش معروف ،است پادشاه یک لقب بابلی دریافت کرده است (من ،کوروش شاه جهان شاه نیرومند شاه بابل ...

اما او خود را با توجه به خاستگاهش نیز معرفی میکند: «پسر کمبوجیه، شاه بزرگ گ، شاه شهر ،انشان نوه کوروش، نواده چیش پیش شاه بزرگ، شاه شهر انشان شهر انشان به طور مشخص در استان فارس کنونی در تل ملیان واقع شده است که از شهر پارسه (تخت جمشید) که بعداً توسط داریوش یکم بنیان گذاشته شد دور نیست. بنابراین با توجه به این گزارش کوروش بزرگ نواده یک خاندان سلطنتی بود که چیش پیش بنیان گذار گذشته از گزارشهای مورخان یونانی و به ویژه هرودوت درباره فتوحاتی که سپاه ماد و لیدی را مغلوب ساخت تنها تصرف بابل را می توان به کمک استاد میخی با جزئیات بازسازی نمود استوانه کوروش تمایل فاتحان به همکاری با نخبگان بایل را تأیید می کند: کوروش آشکارا خود را کسی معرفی می کند که به مالیات گیری های نبونه نید از مکانهای مقدس بابل پایان داده و قدرت مالی و اقتصادی کامل این پرستشگاهها را به آنها بازگردانده است.

در همین زمان بود که تصمیم گرفته شد به جمعیت یهود که از زمان فرمانروایی نبوکدنزار دوم به بابل تبعید شده بودند، اجازه داده شود تا به اورشلیم بازگردند و پرستشگاه خود را دوباره در آنجا بسازند. در استوانه به این موضوع اشاره ای نشده است. این اطلاعات از خود یهودیها به ویژه از کتابهای عزرا و نحمیا به دست آمده است. کتاب غز را متن فرمان کوروش را به این شکل نقل میکند یک گزارش در نخستین سال فرمانروایی کوروش ،شاه، کوروش فرمانی صادر کرد: «درباره خانه خدا در اورشلیم اجازه دهید خانه از نو ساخته شود، مکانی که قربانیها پیشکش میشود و سوزانده میشود [...] آورده میشود. هزینه را دربار شاه پرداخت می کند [...] (5-62 Earn) اگر این متن جای بحث داشته باشد خود واقعه انکار ناپذیر است.

با وجود این، یهودیه به حالت یک شاهنشاهی برنگشت به احتمال زیاد یهودیه به. به یک ایالت (مدینه) تبدیل شد که حاکمی (بها) از سوی قدرت مرکزی بر آن حکمرانی می کرد. چند سال بعد در ۵۳۳ پیش از میلاد یهودیه و سرزمینهای مجاور آن در محدوده یک حکومت ایالتی بزرگ ساترایی قرار گرفتند که بابل و کشورهای آن سوی فرات ابیرناری) را نیز دربرداشت. این مثال ساده نشان میدهد که اشتباه است اگر کوروش را تنها یک فاتح بدانیم که اندیشه ای درباره سازماندهی قلمرو شاهنشاهی خود نداشته است، این مثال همچنین به روشنی نشان میدهد که ساتراپی ها پیش از داریوش وجود داشته اند. ما از سارد و داسکیلیون در آسیای صغیر اطلاع داریم و بقیه نیز در سرزمینهای فلات ایران و آسیای مرکزی یعنی آرا خوزیا و باکتریا) شناخته شده اند. ساتراپ ها نماینده شاه بزرگ ،بودند فرمان میدادند

كوروش بزرگ بنیان‌گذار و اولین شاه شاهنشاهی هخامنشی بوده است. که در بین سال‌های ۵۵۹ تا ۵۲۹ پیش از میلاد ، بر نواحی گسترده‌ای از آسیا حکومت می‌کرد. کوروش در استوانه خود که در بابل کشف شده خودش را فرزند کمبوجیه ، شاه بزرگ انشان ، نواده کوروش ، شاه بزرگ انشان ، نواده چیش‌پیش ، شاه بزرگ انشان ، از خانواده‌ای که همیشه پادشاه بوده‌است معرفی می‌کند. به گفته هرودوت ، کوروش نسب شاهانه داشته ‌است و به‌جز کتزیاس ، دیگر نویسندگان یونانی ، ماندانا دختر آستیاگ را مادر کوروش دانسته‌اند و گزارش داده‌اند که کوروش حاصل ازدواج کمبوجیه یکم و ماندانا بوده‌است. برخی از مورخان امروزی این روایت را معتبر می‌دانند اما برخی دیگر اعتقاد دارند رواج این روایت ریشه‌های سیاسی داشته‌است و هدفش این بوده که از بنیان‌گذار شاهنشاهی هخامنشی ، مردی نیمه‌مادی بسازد تا مادها را با فرمانروایی پارس‌ها آشتی دهد و اصولا رابطه‌ای بین ماندانا دختر آستیاگ و کوروش قائل نیستند و آن را افسانه می‌دانند ...

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.