پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

زندگی باید کرد

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان
زندگی باید کرد نوشته منصوره اتحادیه
توضیحات

کتاب زندگی باید کرد اثر منصوره اتحادیه

داستانهاي تاريخي در ادبيات جهان جايگاه خاصي داشته اند و به نظر برخي از محققان و صاحب نظران اثر گذاري آن در اذهان عمومي بيشتر و قوي تر از آثار تاريخي است. بسياري از نكات ظريف تاريخي كه به لحاظ شرايط زمان و مكان، امكان بروز و ظهور ندارند؛ در لابه لاي رمان هاي تاريخي به زيبايي و غناي هر چه تمام تر بيان مي شوند. كتاب حاضر از آثار بديع دكتر منصوره اتحاديه است كه در قالب رمان ارائه شده است و حوادث ايران را از زمان تاجگذاري رضاشاه پهلوي تا فرار محمد رضاشاه از ايران در زمستان 1357ش. در بر دارد. اين كتاب روايت گونه است و راوي علاوه بر گزارش اوضاع و احوال سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از زبان شخصيت هاي داستان، زندگي خانواده اي مرفه و اشراف زاده و منصوب به متنفذان جامعه را حول محور سه شخصيت اصلي: عزت، زهرا و هما در سه بخش بيان مي كند. كتاب علاوه بر آنكه مناسبات خانوادگي، آداب و رسوم، مراسم سنتي، نوع معماري خانه ها و روز مرگي هاي مردم را در اين دوران بيان مي كند؛ بسياري از مسائل سياسي و اجتماعي دوره پنجاه ساله را در كنار زندگي و ديالوگ هاي داستان نشان مي دهد. حكومت رضاخان، معيشت مردم، وضع ولايات، اخبار و احوال مردم در شهرها و روستاها، اوضاع پايتخت ايران: تهران، اشغال تهران توسط قواي روس و انگليس، نفوذ آلمان ها، استعفاي اجباري رضاشاه و آمدن پسرش محمدرضا، قحطي، شيوع بيماري ها، جريانات كودتاي 28 مرداد، سركوب مردم توسط ساواك، مبارزات مردمي، گسترش اعتراضات و فراهم آمدن زمينه هاي انقلاب تا فرار شاه در دي ماه 1357ش. از موضوعات مطرح شده در اين كتاب است. به نظر مي رسد كه نويسنده قصد داشته است تا خاطراتي را در قالب اين رمان جاودانه سازد و در عين آنكه آن را براي آيندگان به يادگار مي گذارد؛ بخشي از تاريخ كشورمان را به تصوير بكشاند.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.