پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

فقط یک آسمان

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان

کتاب فقط یک آسمان اثر اشو
توضیحات

کتاب فقط یک آسمان اثر اشو

 تجربه غایت فقط یک تجربه نیست. زیرا تجربه کننده در آن محو می شود.
و وقتی تجربه کننده ای نبود چگونه میتوان درباره آن تجربه سخن راند؟ چه کسی آنرا بیان خواهد کرد؟وقتی فاعلی نبود مفعول خود بخود محو می شود.
حاشیه ورود از بین میرود و تنها جریان آن همان است که وجود دارد.
علم هست اما عالم نیست.
و این مشکل تمام عرفا است آنان به غایت می رسند اما قادر نیستند آن را برای مریدان دو پیروان خود بیان کنند.آنها نمی توانند برای کسانی که بینش عقلی دارند نیز بیان کنند.زیرا با خود آن یکی شده اند.
کل وجود انان بیانگر موضوع است اما هیچگونه ارتباط و انتقال عقلانی میسر نیست.
با امادگی شما است که می توانند ان را باز گو نمایند.
امکان وقوعش را در درونتان ایجاد میکنند.
اگر خود مایل و با آغوش باز طالبش باشید.اما کلمات قاصرند اشکال و روش ها و مکتب ها کمکی نمیکنند.
این مرحله از تجربه به گونه ای است که بیشتر شباهت به حادثه دارد تا یک ازمایش یک جریان است.
شروع دارد اما ختم نمیشود.
داخل ان می شوید اما با ان جریان پیدا نمی کنید.

 مثل چکیدن قطره در اقیانوس و یا سرازیر شدن اقیانوس در قطره.
ترکیبذ ژرفی از اتحاد و به سادگی با آن مخلوط می شودید.
هیچ چیز در پشت سر بجا نمانده است. حتی کوچکترین اثر.بنابراین چه کسی می تواند با او تماس بگیرد؟
چه کسی از قله کوه با دنیای درون دره تماس میگرد؟
چه کسی با عالم تاریک باز میگردد تا به شما بگوید؟

این رمان کتابی است معنوی از نویسنده عارف باگوان راجینش که در این کتاب که از سخنرانی های او الهام گرفته به آسمان معنوی و ارامش روح و روان از طریق فلسفه خود یافته رهنمون می سازد

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.