پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

مجمع الجزایر گولاگ

موجود
600,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان

کتاب مجمع الجزایر گولاگ اثر الكساندر سولژنیتسین
توضیحات

کتاب مجمع الجزایر گولاگ اثر الكساندر سولژنیتسین ترجمه عبدالله توکل

 

درباره کتاب مجمع الجزایر گولاگ باید گفت یک رمان سیاسی یا مجموعه از اسناد جمع اوری شده و تحقیقی پیرامون رژیم دیکتاتور شوروی که در سالهای هزار و نهصد و هجده الی هزار و نهصد و پنجاه شش جمع اوری و توسط آلکساندر سولژنیتسین به رشته تحریر درامده است.

در اصل این کتاب یک جلدی که در ایران توسط  عبدالله توکل بفارسی برگردانده و چاپ گشت بخش نخست از مجموعه ای 3 جلدی است که شامل 7 بخش میباشد.

 

خرید کتاب مجمع الجزایر گولاگ

 

و این عنوان  از کلمه گولاگ امده که مخفف ریاست اداره اردوگاه و مجتمع های کار تائدیبی است که ئر این کتاب با اسناد و مدرک و شواهد باقی مانده به فرمان خروشچف برای تهیه و نوشتار تاریخ حکومت شوراها و دست اوردهای جنایتکارانه و ضد مردمی کمونیسم که بر مردم روس و ملتهای دیگر روسیه وارد شد جمع اوری و به چاپ رسید.

این کتاب به بسیاری زبانها چاپ شده . و گزارشی زنده از رنج و جان باختن مردم قربانی است.جلد اول شمل بخش 1 و 2....جلد دوم شامل بخش 3 و 4 و جلد 3 شامل بخش 5 و 6 و 7

خرید کتاب مجمع الجزایر گولاگ اثر الكساندر سولژنیتسین ترجمه عبدالله توکل چاپ اول سال 1367 انتشارات سروش

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.