پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کیمیای سعادت

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان

کتاب کیمیای سعادت اثر امام محمد غزالی طوسی
توضیحات

کتاب کیمیای سعادت اثر امام محمد غزالی طوسی

 

محمدغزالی در تاریخ چهارصد پنج هجری درشهر طابران طوس چشم برجهان گشود و سال چهارصد هفتاد و هشت یعنی تا سن بیست و هشت سالگی- در طوی و گرگان و نیشابور بفراگرفتن علوم ظاهری پرداخت.هم درین سال خواجه نظام الملک وزیر دانشمند و دانش دوست ملکشاه سلجوقی را باوی ملاقاتی دست داده شیفته پایه فضل و دانش وی گشت و تا سال چهارصد و هشتاد و چهار در دربار سلجوقی با منتهای عزت امد و شد داشت و در کارهای بزرگ دخالت می کرد درین سال بخواهش خواجه منصب تدریس مدرسه نظامیه بغداد را برعهده گرفت و تا سال چهارصد هشتاد و هشت در آن مقام که بزرگترین پایگاه علمی آن زمان بود بماند.
همانگونه که خود در کتاب المنقد الظلال مینویسد چون علوم رسمی ظاهری درد درونی اورا درمان نمیکذرد و بچراهای فراوانی که هر متفکر هوشمندی را در دوران زندگی راحت نمیگذارند جوابهای خاطر پسندی نمیداد در ضمن مدت تدریس و پیش از ان بتحصیل فلسفه پرداخت و گفتارهای صوفیان و متکلمان و باطنیان را زیرو زبر کرد و در پایان کار چون از هیچ راه ارامش خاطری برایش فراهم نشد از دستگاه دنیایی و تدریس و منصب سیر امد و حالش دگرگون شد و بناچار از همه چیز چشم پوشید و از بغداد بیرون شتافت و اهنگ شام و حجاز کرد و گشوه ای گرفت و در همین گوشه گیری غزالی دیگری شد که اثارش و بالخصوص کتاب حاضر او را همانگونه بمامعرفی میکنند.

خرید کتاب کیمیای سعادت

این حال وی تا ده سال یعنی تا چهارصد و نود و هشت دوام کرد و درین سال شوق دیدار زن و فرزند اورا بطوس کشانید و یکسال دیگر همچنان در گوشه عزلت بزیست.
درپایان این سال نیمی باصرار فخرالملک وزیر سلطان سنجر و نیم کمتری بمیل خود تدریس نظامیه نیشابور را پذیرفت ولی غزالی نیشابور دیگر بود و غزالی بغداد دیگر این غزالیی بود که در بوته مجاهدتها و ریاضیتها یازده ساله گداخته شده پاک و بی الایش از کار درامده بود.
زمانیکه از اندیشه سر نیرو میگرفت یکسره بدل پیوسته بود ودرسهاییرا تقریر میکرد که بمکاشفه و مشاهده از استاد افرینش اموخته بود.

کتاب رمان کیمیای سعادت نوشته ای از امام محمد غزالی درمورد اصول دین اسلام، که در آخرین سالهای قرن پنجم هجری، به زبان فارسی نوشته شده است[۱]. کیمیای سعادت چکیده‌ای است از کتاب بزرگ احیاء علوم الدین، با افزون و کاستی‌هایی که غزالی آنرا با همان نظم و ترتیب، به زبان مادری خود نوشته‌است. مقدمه کتاب در چهار عنوان است: خود شناسی، خداشناسی، دنیاشناسی، و آخرت شناسی. متن کتاب مانند احیاء به چهار رکن تقسیم شده: عبادات، معاملات، مهلکات، و منجیات.

 

 

خرید کتاب کیمیای سعادت اثر امام محمد غزالی طوسی مصحح احمد آرام سال هزار و سیصد و سی و سه

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.