پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

یهودی سرگردان

موجود
350,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب رمان

کتاب یهودی سرگردان اثر اوژن سو
توضیحات

کتاب یهودی سرگردان اثر اوژن سو

 

 واپسین روزهای ماه اکتبر سال 1831 است. با اینکه شب هنوز از راه نرسیده و خورشید آخرین روشنایی های خود را پخش می کند.چراغی چهار شاخه دیوارهای انلتری را که تنها پنجره آن بسته است.روشن می کند.نردبانی که به عنوان پله برای زیر شیروانی به کار می رفت کمی بلندتر از دیوار است.کف انباری زنجیرهای آهنین گردبند و میله های آهنین.پوزبندهایی پر از میخ و میله های فولادین با دسته چوبی در همه جای آن به چشم می خورد.

 در گوشه ای از کف انبار اجاقی کوره ای با مقداری ذغال دیده می شود که در کنار آن نیز قدری ذغال ریخته که یک جرقه کافی است تا آنها را به آتش بکشد.
نزدیک این ابزار و آلات مرموز و شوم که انبار را شبیه به اتاق شکنجه جلادان ساخته چند سلاح قدیمی وجود دارد . از جمله زرهی پولادین با دانه های ظریف و ریز که روی یک صندوق قرار دارد. و دو نیزه با سرهای تیز که بر روی آنها آثار خون خشک شده به چشم می خورد. اما انچه جلب توجه می نماید دو عدد تفنگ سرپر است که به همراه قطعاتی دیگر این اتاق را به یک قورخانه شبیه ساخته است.
در کنار اسلحه ها صندوق هایی که بیشتر انها شیشه ای بودند دیده می شد که درون انها انواع تسبیح و تمثال قدیسین بر روی پرده های نقاشی به چشم می خورد.

انچه که خواندید از بخش نخست رمان یهودی سرگردان از کتاب اول مهمانخانه شاهین سفید است

در پيشگفتار اشاره شده است كه «اوژن سو» قرارداد نوشتن سالانه ده كتاب با ناشر داشته است. كه در آن سال موفق به نوشتن هفت كتاب مي شود. اين نكته يادآوري مي كند كه رمان «يهودي سرگردان» همزمان (تقريبي) با «سه تفنگدار» و... نوشته شده و از همان شيوه مطول نويسي دوره خود تبعيت كرده است. نويسنده به صراحت شخصيت هاي مثبت خود را با زيباترين صفت ها مي ستايد و در مقابل همه واژه هاي نفرين و دشنام و تحقير را به شخصيت هاي منفي نسبت مي دهد. به رغم مرزبندي هاي مشخص سبك رمانتيك (شخصيت ها با صفات ثابت پاي به عرصه رمان مي گذارند و درپايان هم به غيراز آنچه از اول مي نمايند تغيير ديگري نمي پذيرند) كه اهداف و برنامه هاي طرفين مثبت و منفي از پيش تعيين شده است. فصل بندي هاي پرتعليق و درعين حال به فراخور نياز «عمل ونمايش» با استادي و مهارت انجام گرفته است. همين شيوه حوصله خواننده امروزي را هم سرنمي برد. از ديگر جنبه هاي برجسته رمان مي توان پويايي صحنه ها، پرحادثه بودن موضوع، جنبه هاي اسرار آميز از دو زمان به فاصله بيش از150 سال (وصيت نامه رن پن در دهم فوريه 1632 نوشته شده و تاكيد شده است كه در روز 13فوريه 1832 وارثان گرد هم آمده اموال تقسيم كنند) اشاره كرد.ساختار سري و سلسله مراتب ژزوئيت ها (دستگاه پاپي رم) به نحوي وحشت انگيز به نمايش گذاشته مي شود تا بيشترين رغبت و كنجكاوي خواننده را برانگيزد. گستره سرزميني نيز يكي از عوامل پويايي رمان است. داستان با «داگوبر» و دو دختر چهارده ساله عزادار از مرگ مادرشان در طي راهپيمايي آن ها از سيبري تا پاريس است كه با زندگي پدر دختر دو قلوها (ژنرال سيمون) درهندوستان،اندونزي و با كشيش هاي ژزوئيت در ايتاليا تعقيب مي شود. آشوب هاي كارگري دوره اول سرمايه داري، زندگي هاي تغيير يافته زمينداران به سرمايه داري نوپا، جنگ هاي استعماري انگليسي ها در هندوستان و آسياي جنوبي و جنگ هاي دوره ناپلئون از حوادث رمان است...

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.