پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

ارتباط با ارواح

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی

کتاب ارتباط با ارواح نوشته نورالدین چهاردهی
توضیحات

کتاب ارتباط با ارواح نوشته نورالدین چهاردهی

اسپري تيسم كتابي كه پيش رو داريد نگاهي است به مسائل دروني اما از زاويه علم روحي. نويسنده كه خود پيرو مشرب روحيون شرق است در جابه جاي كتاب كه علم نوين(مدرن) روحي را به توضيح مي نشيند لازم مي بيند كه تذكري هرچند كوتاه به(آراء علمي روحي اروپا وآمريكا) به خواننده متذكر سازد. لفظ روح درهفت معني استعمال مي شود و ام المعاني آنها مبدا باطني هر شيء ظاهراست مثلاً هرعملي و هر سخني حركت اعضاء بدن است و مبدا اين حركت قوه محركه است كه درهر عضو هست و آن قوه بمنزله روح اين عمل است و مبدا آن قوه، قوه محركه اي كه در دماغ(مغز سر) است و مبدا آن قوه هاي مغز سر طبيعت است و مبدا طبيعت جان است. توجه به عالم ارواح از دیرباز میان آدمیان وجود داشته است و در مطالعه اساطیر و بررسی فرهنگ ملت ها و کاوش در ادیان و مذاهب این مطلب به روشنی آشکار می شود.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.