پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

مطالعه موفق با تمرکز

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی

مطالعه موفق با تمرکز نوشته م. حورایی
توضیحات

کتاب مطالعه موفق با تمرکز اثر م. حورایی

تمام فعاليت هاي آدم براي توفيق، نيازمند تمركزاست. اما ازسلسله فعاليت هاي نيازمند تمركز، مطالعه جدي ترين فعاليتي است كه تمركزدرآن نقش اساسي و محوري دارد. خود شما بارها متوجه شده ايد كه پس ازمدتي كه ازمطالعه تان گذشت چشمانتان روي كلمات و خطوط مي دود بي آنكه حواستان به آن باشد وهمين طورشايد چند خط و يا چند صفحه را دنبال كنيد و يكباره متوجه شويد حركت چشمانتان صرفاً از زوي غريزه و عادت بوده، فوراً به عقب برمي گرديد و شروع به خواندن دوباره مي كنيد، اما كمي جلوترمشكل تكرار مي شود. اين موضوع شما را بسيارخسته و كسل مي كند، وقت زيادي را ازشما مي- گيرد و كم كم ميل به مطالعه درشما كم مي شود. گاهي اوقات هم به كلمه اي از كتاب خيره مي شويد و درافكارخود غوطه مي خوريد. پيش ازهرچيزمطمئن باشيد كه اين مشكل و مسئله ي شما نيست و همه ي افرادي كه به نوعي با مطالعه و كتاب سروكاردارند ازاين موضوع دررنجند.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.