پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

روح نوردان سرزمین های دور

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی
روح نوردان سرزمین های دور نوشته هارولد کلمپ
توضیحات

کتاب روح نوردان سرزمین های دور اثر هارولد کلمپ

روح نوردان سرزمین‌های دور 'جلد سوم و دنباله کتاب‌های 'نسیم تحول', و 'کودک در سرزمین وحش 'است که به آموزه‌ها و شرح زندگی هارولد کلمپ ( 1942ـ3) رهبر معنوی فرقه اکنکار ایالات متحده آمریکا اختصاص دارد .این کتاب درباره سفر به درون, سفر روح, موانع رسیدن به خدا, رویا, عشق, امید, ترس, و غیره است که همراه با تمرین‌های عملی اکنکار به طبع رسیده است

 این کتاب تا چاپ مجدد و مجوز جدید از وزرات محترم ارشاد و فرهنگ اسلامی عرضه نمی گردد

{tortags,4389,4}

     1- اک - ويديا دانش باستاني پيامبري
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 296 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 4500 ريال -     انتخاب
        2- در پيشگاه استادان اك
نيل موري‌ميتسو؛ به‌اهتمام:هوشنگ اهرپور؛ مترجم:مهيار جلالياني - دنياي كتاب - 368 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 12000 ريال - 3 -93-5870-964     انتخاب
        3- اكنكار، كليد جهان‌هاي اسرار
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - سي‌گل - 460 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1378 - 5000 نسخه - 20000 ريال -     انتخاب
        4- اك - ايناري: علم الاسرار روياها
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - زرين،نگارستان كتاب - 352 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 18500 ريال - 964-407-243-X     انتخاب
        5- دندان ببر: تجاربي معنوي از سفر به جهان‌هاي ناشناخته درون
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - نگارستان كتاب،زرين - 272 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 15000 ريال - 6 -245-407-964     انتخاب
        6- اكنكار، كليدجهان‌هاي اسرار
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 341 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 3000 ريال -     انتخاب
        7- دندان ببر: تجاربي معنوي از سفر به جهانهاي ناشناخته درون
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 272 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 8000 ريال - 7 -43-5870-964     انتخاب
        8- نسيمي از بهشت: گوشه‌هايي از زندگي "پالجي" (پال توئيچل شگفت‌انگيز)
برد استايگر؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - زرين،نگارستان كتاب - 332 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 17000 ريال - 0 -234-407-964     انتخاب
        9- دفترچه معنوي
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - زرين،نگارستان كتاب - 368 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1380 - 3300 نسخه - 18500 ريال - 6 -231-407-964     انتخاب
        10- اكنكار: كليد جهانهاي اسرار
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 368 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 11000 ريال - 4 -19-5870-964     انتخاب
        11- دندان ببر: تجاربي معنوي از سفر به جهانهاي ناشناخته درون
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - سي‌گل - 272 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1379 - 3300 نسخه - 13500 ريال -     انتخاب
        12- بيگانه‌اي بر لب رودخانه: دفتر عشق و حكمت اعصار
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - ايساتيس - 302 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 12500 ريال - 2 -00-7319-964     انتخاب
        13- دندان ببر: تجاربي معنوي از سفر به جهانهاي ناشناخته درون
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 247 صفحه - رقعي (گالينگور) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 3500 ريال -     انتخاب
        14- اك - ويديا: دانش باستاني پيامبري: دوره‌هاي حيات آدميان، ملت‌ها و سياره‌ها
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 296 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1377 - 3000 نسخه - 9000 ريال - 3 -45-5870-964     انتخاب
        15- دفترچه معنوي
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - زرين،نگارستان كتاب - 368 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 18500 ريال - 6 -231-407-964     انتخاب
        16- اك - ويديا: دانش باستاني پيامبري: دوره‌هاي حيات آدميان، ملت‌ها و سياره‌ها
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - زرين،نگارستان كتاب - 296 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1380 - 3300 نسخه - 19500 ريال - 2 -233-407-964     انتخاب
        17- بيگانه‌اي بر لب رودخانه: جوهر عشق و حكمت اعصار
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 200 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1376 - 3300 نسخه - 6000 ريال - 0 -41-5870-964     انتخاب
        18- ما تنها نيستيم: چگونه استادان اك ما را در زندگي معنوي امروزمان راهنمائي مي‌كنند؟
رابرت مارش؛ مترجم:امينه اخوان‌تفتي؛ ويراستار:هوشنگ اهرپور - جامعه - 312 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 15000 ريال - 5 -04-5705-964     انتخاب
        19- نسيمي از بهشت: گوشه‌هايي از زندگي "پالجي" (پال توئيچل شگفت‌انگيز)
برد استايگر؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - زرين،نگارستان كتاب - 332 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1380 - 3300 نسخه - 17000 ريال - 0 -234-407-964     انتخاب
        20- دفترچه معنوي
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 263 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 4000 ريال -     انتخاب
        21- روح نوردان سرزمين‌هاي دور
هرولد كلمپ؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 340 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 12000 ريال - 2 -68-5870-964     انتخاب
        22- سرزمين‌هاي دور
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - زرين،نگارستان كتاب - 380 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 3300 نسخه - 21000 ريال - 4 -232-407-964     انتخاب
        23- نامه‌هائي به گيل
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - ايساتيس - 192 صفحه - جلد 1 - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 13500 ريال - 7 -03-7319-964     انتخاب
        24- دفترچه معنوي
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 264 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1376 - 3300 نسخه - 8000 ريال - 9 -42-5870-964     انتخاب
        25- اك - ويديا: دانش باستاني پيامبري: دوره‌هاي حيات آدميان، ملت‌ها و سياره‌ها
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 296 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 3 سال 1379 - 3300 نسخه - 19500 ريال - 3 -45-5870-964     انتخاب
        26- روح نوردان سرزمين‌هاي دور
هرولد كلمپ؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - هورشاد - 340 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1380 - 3300 نسخه - 21000 ريال - 3 -1-92331-964     انتخاب
        27- بيگانه‌اي بر لب رودخانه
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 200 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1374 - 3300 نسخه - 3500 ريال -     انتخاب
        28- سرزمين‌هاي دور
پل توئيچل؛ زيرنظر:فريد شفيعي‌دهكردي؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - دنياي كتاب - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 13000 ريال -     انتخاب
        29- اك ايناري: علم الاسرار روياها
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - سي‌گل - 352 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 15500 ريال -     انتخاب
        30- اكنكار، كليد جهانهاي اسرار
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - زرين،نگارستان كتاب - 460 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 19000 ريال - 8 -230-407-964     انتخاب
        31- اكنكار، كليد جهانهاي اسرار
پل توئيچل؛ مترجم:هوشنگ اهرپور - نگارستان كتاب - 384 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 25000 ريال - 8 -230-407-964

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.