پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ( خط ویژه : ۲۶۷۱۴۹۳۷) ( مشاور فنی : ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴)

نفحات الانس

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب روانشناسی

کتاب نفحات الانس اثر عبدالرحمن بن احمد جامی
توضیحات

کتاب نفحات الانس اثر عبدالرحمن بن احمد جامی به تصحیح مهدی توحیدی پور

 

 فرق میان زهد و فقر آنست که فقر بی وجود زهد ممکن بود چنانکه شخصی ترک جهات کند از سر یقین و هنوز رغبت اندران باقی بود و همچنین زهد بی فقر ممکن بود چنانکه کسی با وجود اسباب رغبتش از آن مصروف بود.
و فقر را رسمی است و حقیقتی رسم او عدم املاک است و حقیقت او خروج از احکام صفات و سلب اختصاص چیزی بخود و سرم فقر صورت زهد است و امارت آن و معنی زهد صرف رغبت از دنیا و حق سبحانه چون خواهد که بعضی از اولیاء خود را در زیر قباب عزت در نظر اغیاز محجوب گرداند ظاهر لیشانرا بلباس غنا که صورت رغبت اسا بپوشاند تا اهل ظاهر ایشانرا از جمله ی راغبان دنیا پندارند و جمال حال ایشان از نظر نامحرمان پوشیده ماند و این حقیقت فقر و زهد و صف خاص و لازم حال صوفیست.

 و اما رسم فقر اختیار بعضی از مشایخ صوفیانست و مراد ایشان در آن اقتدا با انبیا و تقلید از دنیا و ترغیب و دعوت طالبان با صورت فقر بزبان حال و اختیاراتشان در این معنی هستند باختیار نه بطلب اخروی

خرید کتاب نفحات الانس اثر عبدالرحمن بن احمد جامی به تصحیح مهدی توحیدی پور از انتشارات کتابفروشی محمودی

کتاب های عبدالرحمن بن احمد جامی

کتاب فلسفی بسیار جالب نفحات الأنس من حضرات القدس کتابی است به نثر فارسی نوشتهٔ عبدالرحمان جامی که شرح زندگی عارفان و صوفیان مسلمان از سده‌های نخستین تا زمان خود نویسنده را در بر دارد. این کتاب بازنویسی کتاب طبقات الصوفیه اثر خواجه عبدالله انصاری است.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.