پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر

احوال و اشعار فارسی شیخ بهایی تصحیح سعید نفیسی
توضیحات

کتاب حاضر ه کوشش سعید نفسیبه چاپ رسیده است  که در مقدمه کتاب آمده است  که کهن ترين ماخذي كه در احوال شيخ بهائي در دست است. تاريخ عالم آراي عباسي است .كه اسكندربيك منشي شاه عباس بزرگ كه خود معاصر و محشور با وي بوده است در سال 1038 يعني هشت سال پس از مرگ او به پايان رسانده و در آن كتاب نخست در مجلد اول در«ذكر سادات عظام و علماي كرام زمان شاه جنت مكان» ترجمه حالي از شيخ بهائي دارد كه خود تصريح مي كند در 1025 يعني پنج سال بيش از مرگ او نوشته... از دست غم تو اي بت حور لقا نه پاي ز سر دانم و نه از سر پا گفتم دل و دين ببازم از غم برهم اين هر دو به باختم و غم ماند بجا

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.