پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

هفت اختر

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب شعر

کتاب هفت اختر اثر عبدی بیگ شیرازی
توضیحات

کتاب هفت اختر بموجب دستور هیئت رئیسه فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان در دهه سی چاپ شده است.در مقدمه آمده است شهرت عالمگیر خمسه ی جاویدان متفکر بزرگ آذربتایجان نظامی گنجوی از همان دوران زندگی خود شاعر از حدود و ثغور آدربایجان گذشته و نظر دقت بسیاری از استادان سخن خاور زمین یعنی خزانه ی بیکران شعر را بخود جلب نمود.شعرای قزون وسطی نوشتن خمسه در مقابل خمسه ی نطامی را یک نوع سنت پر افتخار برای خود میشمردند.مکتب ادبی نظامی در سده های 16 و 17 اشتهار بیشتری کسب کرد.شعرایی از این دوره مانند عبدالله هاتفی .بدرالدین هلالی.قاسمی گنابادی.وحشی بافقی.زلالی خوانساری شفایی اصفهانی و غیره در تاریخ ادبیات ایران بعنوان پیشروان مکتب ادبی نظامی مشهورند.با کمال تاسف باید گفت که حیات و فعالیت ادبی ده ها شاعر برجستخه که در دوران صفویه میزیسته . طبع آزمایی هایی نیز کرده اند تا کنون مورد تدفین قرار نگرفته.تراوشات طبع آنها منتشر نگردیده و در دسترس توده های وسیع خوانندگان قرار نگرفته است.

عبدی بیگ شیرازی

نویسنده کتاب فوق یعنی کتاب هفت اختر یکی از شعرای ایرانی سده شانزده که در تواریخ ادبیات ایران اطلاعاتی بسیار ناچیزی راجع به او موجود استخواجه زین العابدین علی (نویدی) عبدی بیگ شیرازی است

رداکتور این کتاب آکادمیسین عبدالکریم علی اوغلی علی زاده تعداد صفحات کتاب دویست پنجاه صفحه

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.