پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

داستان هوشیدر و هوشیدرماه و سوشانیت

خرید تلفنی
کد محصول : داستان هوشیدر و هوشیدرماه و سوشانیت
برگشت به مجموعه: کتاب قدیمی
کتاب سوشیانت داستان هوشیدر و هوشیدرماه و سوشانیت اثر م.اورنگ
توضیحات

برای اینکه پیشینه هوشیدر و هوشیدرماه و سوشیانت را در اوستا بدسا آوریم و آنها را خوب بشناسیم و نادرستی رای کسانی را که آنانرا پیامبران آینده دین زرتشت پنداشته اند نیک بنمایانیم باید فروردین پشت را بررسی کنیم و از روی گفته های آن ویژه تیکه 128 این بخش بشناسائی این سه کس پی ببریم و سپس به گفت و گو درباره نوشته های پهلوی بپردازیم و با این ژرف بینی ها گره چندین سده را باز کنیم و چکونگی این چیستان را خوب دریابیم کتاب فئق با نام سوشیانت تلاش م.اورنگ در سال هزار و سیصد و چهل است که که توسط چاپخانه دانشگاه تهران به چاپ رسید

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.