پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

یک روز از زندگانی داریوش

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب قدیمی
یک روز از زندگانی داریوش نوشته فردیناند یوستی
توضیحات

کتاب یک روز از زندگانی داریوش اثر فردیناند یوستی

در کتاب تاریخ سال ۱۹۳۳ ضمن کاوشهای تخت جمشید,در دیوار استحکامات,چند ین هزار لوح گِلی بامتنهایی به خط میخی عیلامی بدست آمدکه اسنادی مربوط به سیزدهم تا بیست وهشتمین سال فرمانروایی داریوش بزرگ میباشد.این مجموعه بخش کوچکی از بایگانی عظیم شاهنشاهی هخامنشی بودکه ازهجوم اسکندر جان سالم بدر برده اند. لوح ها بصورت خام نگهداری میشده اند اما درآتش سوزی اسکندراین لوحها تصادفا درلهیب آتش پخته شدندوبرای مامحفوظ ماند.این کتاب چاپ سال 1314 این کتاب به همه دوستاران فردیناند یوستی توصیه میشود...

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.