پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

تحفه حکیم مومن

موجود
500,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب تحفه حکیم مومن اثر محمد مومن حسینی
توضیحات

کتاب تحفه حکیم مومن اثر محمد مومن حسینی 

 

کاملترین نسخه موجود از کتاب تحفه حکیم مومن شامل کلیه نسخ و تجویزهای درمان سنتی این کتاب توسط پزشک  شاه اسماعیل صفوی تالیف گردیده است و راجع به نسخه ها و شیوه های درمانی با استفاده از طب سنتی و علوم کهن می باشد .این کتاب چاپ دهه چهل می باشد و شامل کلیه نسخه می باشد

 در اینجا لازمست بطور اختصار بدانید که قدیم ترین کتاب طب فارسی کتاب هدایت المتعلمین تالیف ابوبکر ربیع ابن احمد بخاری اخوینی شلگرد ابوالقاسم مقانعی است که او شاگرد محمد بن زکریای رازی که متوفای 314 یا 320 قمری است.

و ظاهرا تالیف این کتاب قبل از سال 370 قمری بوده است.
و نیز کتاب الابنیه عن حقائق الادویه تالیف ابومنصور موفق بن علی هروی و پس از آن نوبت به ابن سینا میرسد که رساله در نبض و رساله جودیه را بفارسی نوشته است.
و سپس سید اسماعیل جرجانی دانشمند ایرانی متوفی سال 531 قمری کتاب ذخیره خوارزمشاهی را تالیف کرده است.
و پس از این کتاب ها یعنی از عصر خوارزمشاهیان تا زمان شاه سلیمان صفوی کتابی بمانند تحفه المونین یعنی کتاب حاضر تالیف نشده است.
و اینمطلب خیلی روشن است که مولف کتاب تحفه حکیم مومن کتاب حاضر را پس از مراجعه بصدها کتاب خطی طبی از اعصار پیش از او بوده بضمیمه دروسی که نزد اساتید خود از پزشکان ماهر خوانده و باضافه تجربیات و عملیات طبی که شخصا خود داشته و نظرات دقیق طبی خود تالیف کرده است.
و چون طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوی بوده دیباچه کتاب خود را بنام لو نوشته و نامش تحفه المومنین نهاده ولی بعدها در زبان خاص و عوام مردم به تحفه حکیم مومن معروف شده است.

خرید کتاب تحفه حکیم مومن اثر محمد مومن حسینی طبیب ابن محمد زمان دیلمی چاپ قبل انقلاب از انتشارات کتابفروشی احمدی

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.